ولترشبکه

ایران یک توافقنامه موقت با AIEA (آژانس بین المللی انرژی اتمی) امضا مینماید

+

ایران تفاهم نامه یی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی (AIEA) امضا کرد. بر مبنای این سند که سه ماه اعتبار دارد، آژانس حق بازدید از دو مرکز جدید، دسترسی به اسناد ساختمان شانزده مرکز جدید و رآکتورها و در نهایت توضیحات در مورد تجهیزات غنی سازی و تخنیک لایزری این غنی سازی را بدست آورد.

اکنون، تنها یک مورد قابل اختلاف باقی میماند : دسترسی به مرکز نظامی پارچین. به قول سی آی ای، ده سال قبل، سال 2003، از این مرکز به هدف تحقیقات ذره وی استفاده میشود، در حالی که ایران باز کردن این مرکز برای مشاهده خارجی ها را امروز، اقدام خطرناک برای حق حاکمیت خویش میپندارد.

با این توافق، به نظر میرسد که ایران مسئولیتی را که در کنفرانس 1+5 در ژنیو به عهده گرفته بود، ادا نموده است. گفتگوها بتاریخ 20 نوامبر از سر گرفته خواهند شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.