ولترشبکه

تصویر های کاذب در ونزوئلا

+

در حالیکه مخالفان ونزوئلا – که چندی قبل انتخابات ریاست جمهوری اپریل سال 2013 را باختند، و پس از آن بطور گسترده انتخابات محلی را در دسامبر 2013 از دست دادند – « سرنگونی رژیم » را میطلبند، رسانه های این کشور به شماری از دست کاری های مطبوعاتی پرداختند.

تظاهرات سائو پاولو (برزیل) به تظاهرات کاراکاس مبدل گردید.

JPEG - 46.9 kb

یک تصویر از یک تجمع مذهبی (که از هوا گرفته شده) به یک مظاهره گسترده مخالفان مبدل گردیده که هرگز واقع نشده است.

JPEG - 88.2 kb

دانش آموزان چیلی از جانب افراطی های راست مورد استفاده قرار گرفته اند.

JPEG - 61.2 kb

در اتحادیه اروپا (اسپانیا) یک مورد شکنجه که به دلیلی برای راست ونزوئلا مبدل شده است.

JPEG - 40.3 kb

افراد پولیس مصر، شهروندان ونزوئلا را سرکوب میکنند.

JPEG - 67.2 kb

جهاد گرایان حلب (سوریه) به مخالفان ماراکای ونزوئلا تغییر شکل داده شدند.

JPEG - 66.7 kb

حتا لوکانیکوس بدبخت، جانور نمادین شورش یونان، را آرام نگذاشته اند.

JPEG - 53.5 kb

منبع: فوربیریس مدیاتیک در ونزوئلا، توسط رومن میگوس.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.