ولترشبکه

سی میلیون یورو و آواز اردوغان

+

حکومت رجب طیب اردوغان صحت و اعتبار ضبط گفتگوی تیلفونی میان صدراعظم و پسر ارشدش، بلال را، که در روی شبکه اینترنت در گشت است، تکذیب کرد.

گفتگوی ضبط شده مورخ 17 دسامبر سال 2013، بدون دانستن منبع اصلی دقیق آن، بتاریخ 24 فبروری سال 2014 پدیدار گشت. صدای صدراعظم به پسر خود سفارش میکند تا 30 میلیون یورو را، که نامبرده در منزل خویش نگهداری میکرد، قبل از آنکه به آن حمله صورت گیرد، باید برداشته شود.

به روز یکشنبه، رسانه های طرفدار آقای اردوغان، څارنوالان (دادستان) اعضای اخوان بنام فتح الله گیولن را متهم نموده بود که آنها از سه سال به این سو امر ضبط گفتگوهای تیلفونی هزاران شهروند را صادر نموده بودند.

پس از بازجویی نزدیکان وی، از جمله هاکان فیدان، رییس استخبارات (MIT)، صدراعظم اعتراف کرد که این آواز، صدای خودش و پسر وی میباشد، اما « دستکاری آواز» (دمونتاژ) آنرا نکوهش کرد.

برای احزاب مخالف عمده، که استعفای صدراعظم را تقاضا نموده بودند، نظریه مونتاژ غیر حقیقی است.

بازار مبادله ارزی با کاهش قابل توجه 2.75 %، در این مورد واکنش نشان داد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.