Voltaire Network

Jihadistene brukte NATO-ressurser til å angripe et sykehus i Vest-Aleppo

+

Den 5. desember skjøt jihadister i Øst-Aleppo på et militær-sykehus som Russland nettopp hadde satt opp i Vest-Aleppo for å møte (det medisinske) behovet til barn som flyktet fra diktaturet til Al-Qaida. Hospitalet var satt i drift den samme dagen.

Den umiddelbare reaksjonen fra de russiske myndighetene var å beskylde USA, Frankrike og Storbritannia for å ha forsynt jihadistene med informasjon om sykehusets plassering.

Flere NATO-land svarte med å beskylde Russland med at de «blokkerte FNs Sikkerhetsråd.» [1]

Etter å ha sjekket ser følgende ut til å være tilfelle:

Jihadistene skjøt direkte på sykehuset uten å justere artilleriet først, slik det vanligvis gjøres.

Jihadistene mottok faktisk koordinater på sykehuset og i form av satellittbilder.

Disse bildene var formidlet av Land Com, kommandosenteret til NATOs bakkestyrker som er plassert i Izmir (Tyrkia).

Slik tilfellet var i Libya, hvor noen stater, og som åpenbart var et brudd på NATO-traktaten, bruker NATO-ressurser uten først å få en godkjenning fra det Atlantiske Rådet, så har krigen mot Syria fra dag en vært en krig hvor NATO har inntatt rollen som tilrettelegger.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.