ولترشبکه

گروه های طرفدار بریتانیا ِ مخالف مذاکرات مربوط به سوریه در آستانه

+

پس از آنکه ایالات متحده ، فرانسه و بریتانیا تردید خود را در ارتباط با مذاکراتی که در آستانه ( قزاقستان ) برگذار خواهد شد ابراز نمودند ، در روز ۳۱ ماه دسامبر ۲۰۱۶ ، در شورای امنیت بسیاری از امضا کنندگان آتش بس ترکیه و روسیه ، تهدید کردند که در این مذاکرات شرکت نخواهند کرد [1]

این موضوع در اربتاط با گروه جیش الشام بود ، که از خانواده ی علوش هستند و از سوی م ای ۶ بریتانیا حمایت می شوند .

در حالی که امضا کنندگان عقب نشینی خود را آماده می کنند ، خاطر نشان کردند که نبردهایی که هم اکنون در وادی برادا ( ۱۵ کیلومتری دمشق ) در جریان است ، آتش بس را نقض می کند . آنها ارتش عرب سوریه را در مقابل القاعده ، جیش الشام و عواملی که خود را از جزو ارتش آزاد سوریه می خوانند قرار می دهند .

این نبردها در جهت عقب راندن عناصر جهادی است که سعی دارند مانع تعمیر ایستگاه های هیدرولیک شوند که در ۲۳ ماه دسامبر ۲۰۱۶ توسط جیش الاسلام آلوده شده اند . در واقع ۵ میلیون تن از ساکنین پایتخت از یک هفته پیش از دسترسی به آب شهری محروم شده اند و دولت مجبور شده تا کامیون های آب رسانی در محله های دمشق مستقر سازد . این نبرد از چندین هفته پیش ادامه دارد ، به خصوص پس از آزادی دهکده ی حاریرا از سوی جمهوری عرب سوریه .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.