سازمان ناتو و اتحادیه ی اروپا در پس پرده ی قوانین نگارش علآئم رسمی Decodex
ولترشبکه

سازمان ناتو و اتحادیه ی اروپا در پس پرده ی قوانین نگارش علآئم رسمی Decodex

+

ستاد عالی نظامی اتحادیه ی اروپا ، نقش خود را در تشکیل سرویسی در روزنامه ی لوموند فاش ساخته تا با آن سایت های اینترنتی را با روش Decodex از اعتبار بیاندازد .

این سرویس ، که به لحاظ فنی توسط گوگل و فیس بوک پشتیبانی می شود ، می خواهد از نفوذ احتمالی روسیه بر کشورهای غربی جلوگیری نماید ، و هدفش آن است تا سایت هایی که از سازمان ناتو انتقاد می کنند از ٬٬ اعتبار بیاندازد ٬٬ و آنها را به ٬٬ تبلیغات روسی ٬٬ متهم کند .

بسیاری از وسایل ارتباط جمعی حاضر شدند تا با این طرح هم کاری کنند . همه ی آنها فرانسوی بوده ، و مطابق با نظر آنها این تحریکات نه از سوی شبکه های Sputnik , Russia today ، بلکه از سوی شبکه ی ولتر ناشی شده است .

این مقالات باید خوانده شوند :
- مبارزه ادامه دارد : خلاصه ی خبر به انگلیسی از ستاد ارشد نظامی اتحادیه ی اروپا ۱۳ ماه فوریه ۲۰۱۷ https://euvsdisinfo.eu/la-lutte-con...
- مبارزه ی ناتو علیه آزادی بیان ـ تیه ری میسان شبکه ی ولتر ۵ ماه دسامبر ۲۰۱۶ http://www.voltairenet.org/article1...

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.