ولترشبکه

کشور سوریه اعترافات مزدوری را در ارتباط با سلاح های شیمیایی منتشر کرد

+

تلویزیون عرب سوریه اعترافات ولید هندی را منتشر کرد که شخصی سوری بوده و برای حمایت از گروهک های مسلح استخدام شده بود .

این مرد اعتراف کرد که همراه گروهی از کلاه سفیدها فیلمی را از طریق تلویزیون ترکیه تهیه می کرده که در آن صحنه ی حمله ی شیمیایی به شهر حلب تصویر سازی شده بود . این فیلم به صورت مدرکی جعلی بوده که در آن دمشق را به عدم رعایت تعهدات خود به جهت نابودی سلاح های شیمیایی و استفاده از آنها متهم می ساخت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.