ولترشبکه

امانوئل ماکرون باید نخست وزیری را انتخاب کند که منتخب سازمان ناتو باشد

+

رئیس جمهور جدید فرانسه روز ۱۵ ماه مه باید نخست وزیری را از روی لیست ارائه شده توسط سازمان ناتو انتخاب کند :
- سیلوی گولار (نماینده ی اتحادیه ی اروپا ، مشاور New Pact for Europe )
- کریستین لاگارد ( ناظر سابق پارلمانی در کنگره ی آمریکا و رئیس بانک جهانی )
- ادوارد فیلیپ ( شهردار هاور )

هر سه نفر توسط هنری کیسینجر دعوت شده بودند، همچنین به طور رسمی از سوی هانری دو لا کروآ پنجمین دوک کاستری ، رئیس آخرین کنگره ی سالانه ی گروه بیلدربرگ ( ۹ تا ۱۲ ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ در شهر درسد آلمان ) محلی که این افراد مورد تایید واقع شدند .

به نظر نمی رسد که خانم لاگارد بلافاصله نخست وزیر شود . حامیان آقای ماکرون ترجیح می دهند که او در سال ۲۰۱۹ انتخاب شود ، تا بتواند دوران مدیریت بانک جهانی را به پایان برساند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.