ولترشبکه

چه کسی برای امیر قطر زورگیری می کند ؟

+

دوشنبه ۵ ماه ژوئن ۲۰۱۷ ،‌امیر التمیم بن حمد آل ثانی قطر در شبکه ی ملی تلویزیونی الجزیره حضور پیدا کرد تا در مقابل نشست شخصیت های رسمی و ملت خود سخنرانی کند .

این حضور در برابر بحران منطقه ای که قطر را منزوی ساخته ، بسیار حائز اهمیت بود . ارتباط زمینی همچنین بسیاری از خطوط دریایی و هوایی به سوی قطر و از این کشور به نقاط دیگر قطع شده است . و مواد تازه ی خوراکی نیز یافت نمی شود .

امیر قطر که پادشاهی مطلق است ، به کسی حساب پس نمی دهد . او پس از کنار گیری اجباری پدرش در ماه ژوئن ۲۰۱۳ زمام امور کشورش را بدست گرفت . چنین گفته می شود که هیچ یک از اعضای دولتش اجازه ی ورود در امور سیاسی را ندارند و تمام تصمیم گیری ها از سوی سفارت وابسته ای انجام می شود .

امیر قطر در مصاحبه ی تلویزیونی خود اظهار داشت : ٬٬ قطر هرگز در انجام وظیفه ی خود در قبال کشور های عرب و اسلامی قصور نکرده و پیوسته از آنها حمایت کرده است . ٬٬ در دقیقه ی نوزدهم مخابره ی مصاحبه ی او برنامه قطع و سانسور شد . گذارشگر شبکه ی الجزیره در این رابطه در حالت سردرگمی برنامه را ادامه داد .

کسی نمی داند که امیر تمیم چه می خواست بگوید . جراید محلی روز ۶ ماه ژوئن موضوع را مسکوت گذاشت . و مشخص نشد چه قدرتی پیام امیر را قطع کرده و در پشت صحنه ی این ماجرا چه می گذرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.