ولترشبکه

اخوان المسلمین از طرابلس خارج می شوند

+

رهبران اخوان المسلمین و سازمان های وابسته ی نظامی آنها ( القاعده و داعش و غیره ... ) پس از قطع رابطه ی دیپلماتیک میان عربستان سعودی و قطر از طرابلس خارج می شوند .

آنها تشکیلات خود را در ترکیه سامان دهی خواهند کرد .

به زودی در لیبی دولتی شفاف به وجود خواهد آمد که در نتیجه ی انحلال یکی از سه دولت فعلی می باشد .

به زودی در خاور میانه تشکیلات فعلی گروه ها به طور کامل تغییر خواهد کرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.