Voltaire Network

Det Muslimske brorskapet forlater Tripoli

+

Lederne i Det Muslimske Brorskapet og dets væpnete organisasjoner (Al-Qaida, IS osv.) har forlatt Tripoli etter bruddet i diplomatiske relasjoner mellom Saudi-Arabia og Qatar.

De re-grupperer seg nå i Tyrkia.

Dermed kan en regne med at en om kort tid vil kunne se en klargjøring av situasjonen i Libya, hvor en av de tre regjeringene som er ved makten vil kunne bli oppløst.

Hele raden av forbindelser/allianser over hele Midt-Østen står overfor en gjennomgripende endring (rekonfigurering).

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.