ولترشبکه

مرگ خلیفه و پایان خلافت خود خوانده ی اسلامی

+

فرمانده ی ارشد ارتش عراق آزادی قریب الوقوع موصل را اعلام نمود . با وجود کنترل و سانسور نظامی ، شبکه های اطلاع رسانی اعلام کردند که خرابه های مسجد النوری را تصرف کردند ، محلی که ابو بکر بغدادی خلیفه ی خود خوانده پیروزی خود را اعلام کرده بود . حیدر عبادی ، نخست وزیر عراق اعلام نمود این تصرف در واقع پایان داعش می باشد .

داعش ابزاری بوده که توسط مدیر شبکه ی امنیت ملی ایالات متحده ، جان نگروپونته به وجود آمد و توسط گروه های مسلح م آی ۶ بریتانیا کنترل می شد . دولت اوباما قصد داشت با ایجاد منطقه ی ٬٬ سنی نشین -سنی استان ٬٬ ، راه ابریشم را که چین را از طریق تهران ، بغداد و دمشق به دریای مدیترانه متصل می نمود مسدود نماید . در حالیکه دولت ترامپ با تشکیل این کشور مخالفت نموده. عملیاتی که در شهر موصل عراق و رقه سوریه انجام گرفت به منظور جمع آوری این دیوهای پلید بوده است تا القاعده به وضعیت قبلی خود باز گردد .

افسران عراقی با اعلام مرگ ابو بکر بغدادی توسط ارتش روسیه ، توانستند در مسیر خواسته ی واشنگتن عمل کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.