ولترشبکه

در ریاض طایفه ی نایف امنیت کشور را از دست داده است

+

پس از حادثه ای که در قصر اتفاق افتاد و سبب کنار گذاشتن طایفه ی ولیعهد محمد بن نایف در ریاض گردید ، او همچنان در این تصور بود که وزیر امور داخلی عربستان می باشد که در مقابل شاهزاده ی منصوب ناکام مانده .

در عین حال شاه سلمان سازمان امنیت دولتی را به وجود آورد که به طور مستقیم با او سرو کار دارد . مطابق با آژانس خبر گذاری رسمی این کشور ، بخش های بسیاری از وزارت داخلی ، و سرویس های اطلاعاتی ، همچنین واحدهایی که مسئول مبارزه علیه تروریزم و پول هایی که برای آنها ارسال می شود ، از این پس زیر نظر این سازمان جدید التاسیس قرار می گیرند .

در همین راستا ، پادشاه از قدرت پسر پادشاه عبدالله که مسئول گارد سلطنتی است ، کاسته است . و برای این کار جانشینی برای او تعیین کرده که یک افسر فرمانده می باشد .

در هفته های آینده ، پادشاه سلمان باید به نفع پسرش ، ولیعهد جدید ، استعفا دهد . به این ترتیب او از قدرتی بلامنازع برخوردار خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.