ولترشبکه

بحران دیپلماتیک میان کویت و ایران

+

در چهار چوب قطع روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی ، مصر ، امارات متحد عربی و بحرین با کشور قطر ، ایران و ترکیه به حمایت از این کشور اقدام نمودند ، در پی آن بحران دیپلماتیک جدیدی در خلیج فارس میان ایران و کویت پدیدار شده .

دادگاه عالی کویت ، بیست تن را که متهم شدند از سوی ایران دست به عملیات تهاجمی بزنند ، دستگیر کرده است ( عکس فوق ) . دولت کویت ۱۵ دیپلمات ایرانی را اخراج نموده و فعالیت سفارت ایران را محدود کرده است . دولت ایران هر گونه مسئولیتی را در این رابطه را نمی پذیرد . در مقابل ،ایران کاردار سفارت کویت را فرا خوانده ، هر چند هنوز هیچ اقدامی نسبت به او انجام نداده است .

امیر صباح چهارم ال -احمد ال صباح کویت ، رئیس انتخابی شورای همکاری کشورهای خلیج می باشد و شخص میانه رو و ملایمی است . او خواهان مذاکره میان عربستان سعودی و ایران می باشد تا بحران به وجود آمده میان دو کشور را حل نماید . دو سوم کشور او از سنی های سلفی تشکیل شده اند و یک سوم شیعه می باشند . جراید کویت از اینکه متهمین را جزو شیعیان بخواند خود داری کرده است ، و تنها آنها را مجرم و جنایت نامیده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.