یه وجود آمدن تغییراتی در شورای امنیت ملی
ولترشبکه

یه وجود آمدن تغییراتی در شورای امنیت ملی

+

ژنرال ه . ر. مک مستر ، مشاور امنیت ملی ، به شغل چند تن از مشاورین شورای امنیت ملی پایان داد .

- ریچ هیگنز ، یکی از افراد با سابقه ی پنتاگون ، مسئول امور استراتژیک . او با نوشتن یادداشتی که در آن تکنیک پیروان جهانی سازی و اسلامگرایان علیه پرزیدنت ترامپ را ( با ایجاد دولتی موازی ) ، به مائویست های چینی تشبیه می کرد ، شهرتی به دست آورد .

- ده رک هاروی ، مدیر بخش خاور میانه .

- عذرا کوهن-واتنیک ، که به طور جنون آمیزی ضد ایرانی به حساب می آمد .

همچنین اکثریت اعضای مشاورینی که در خدمت پرزیدنت اوباما فعالیت داشتند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.