ولترشبکه

فروپاشی نظامی داعش

+

به هنگام آزاد سازی شهر موصل ( عراق ) و بخشی از رقه ( سوریه ) ، ده ها هزار نفر از عناصر داعش کشته شدند و ده ها هزار نفر دیگر نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند .

در عین حال مزد این عناصر که توسط خلیفه ی آنها در این ماه واریز شد ، شامل ۱۹۰۰۰ سرباز می شد که به ترتیب :
- ۷۰۰۰ تن در عراق
- ۱۲۰۰۰تن در سوریه قرار داشتند .

داعش ـ مانند سایر عناصر جهادی – به هنگام تصرف عراق و سوریه در سال ۲۰۱۴ ، دارای ۴۰۰۰۰ رزمنده بوده . در آن هنگام توانست هشتاد هزار تن از اعضای گروه نقشبندیه ـ ( که به طور اصلی شامل سربازان پیشین عراق به هنگام حکومت پرزیدنت صدام حسین بودند ) ، و صد و بیست هزار تن از قبایل سنی نشین عراق را در بین اعضای خود جای دهد . به هنگام خلافت خود خوانده ۲۴۰۰۰۰ رزمنده داشته است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.