ولترشبکه

ایران: دولتی که تماماََ به مردان شیعه محدود شده است

+

پرزیدنت حسن روحانی اعضای دولت خود را به پارلمان معرفی کرد ( به استثنای وزیر آموزش عالی که هنوز معرفی نشده است ) .

حیات سیاسی ایران بر پایه ی وجود دیالکتیک میان ( اصول گرایان ) که طرفداران انقلاب ضد امپریالیستی و اسلامی سال ۱۹۷۹ می باشند ، و از سوی دیگر ( اصلاح طلبان ) میباشد که نسبت به قدرت های استعمار گر گذشته روی خوش نشان می دهند . بر عکس شایعات رایج ، این دو دستگی هیچ گونه تاثیری بر آزادی های فردی ، و شرایط اجتماعی ندارند .

شیخ حسن روحانی به هنگامی که نماینده ی مجلس بوده ، ازنخستین افرادی است که بعد از انقلاب اسلامی به هنگام ماجرای ایران کنترا ، با سازمان سیا و موساد ارتباط برقرار نمود .

دولت جدید وی ، در صورت تایید مجلس ، تنها به مردان شیعه محدود شده است ،‌که اکثریت آنها سن بالایی دارند .

تا اینجا ، میان وزرا افراد سنی نیز وجود داشته ( ۸ تا ۱۰ ٪ جمعیت ایران سنی می باشند ) .

مطبوعات غربی با شدت به وجود مردان سن بالا ( متوسط ۵۸ سال ) واکنش نشان دادند ، و از اینکه اقلیت سنی در آن حضور ندارند خرده گرفتند . شاید آنها فرهنگ ایرانی را نمی شناسند ، چرا که قرن هاست در ایران مسئولیت و سمت های بالای حکومتی توسط مردان اداره می شود ، گاهی نیز به صورت افتخاری . مسئولیت هایی مهم نیز به بانوان واگذار می شود که اکثریت آنها دارای سنین بالا هستند .

تنها دولتی که وزیر زن در کابینه ی خود داشته ، دولت ضد امپریالیستی محمود احمدی نژاد( از پاسداران انقلاب اسلامی ) بوده است . مرضیه دستجردی ، وزیر بهداشت سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳

وزرای زیادی هنوز در مقام خود باقی مانده اند . در حالی که تصدی وزارت دفاع به معاون وزیر سابق حسین دهقان ،با نام امیر حاتمی واگذار شده . حسین دهقان (اصول گرا ) ازپاسداران انقلاب بوده است و امیر حاتم سابقه ی نظامی داشته است .

این دولت به مردان شیعه محدود شده ، و روحانیون ٬٬ اصلاح گرای ٬٬ شیعه حاکم بر عرصه ی سیاسی کشور شده اند ، که این به ضرر پاسداران انقلاب ( اصول گرایان ) خواهد بود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.