ولترشبکه

قوه ی قضاییه ایران کلیه ی احزاب سیاسی را به مبارزه می طلبد ...به جز یک حزب

+

قوه ی قضاییه ایران از این پس قادر است کلیه ی احزاب سیاسی را به مبارزه بطلبد .

حسین فریدون ، برادر پرزیدنت شیخ حسن روحانی ، در تاریخ ۱۶ ماه ژوئیه به علت فساد مالی بازداشت گردید . او متهم شده که ۱۸ میلیون دلار پول دریافت کرده تا فردی را در شورای مدیریتی بانک ملت منصوب نماید . او روز بعد با قرار وثیقه ی ده میلیون دلاری آزاد شد .

حمید بقایی ، معاون سابق پرزیدنت احمدی نژاد ، در تاریخ ۲۰۱۵ با انگیزه ی نامعلومی دستگیر شد و به مدت شش ماه در زندان به سر برد ،و با انگیزه ی نامعلوم دیگری آزاد شد .

در سال ۲۰۱۳ ، از معرفی خود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری منع گردید ، شورای نگهبان صلاحیت او را ردکرد .

حمید بقایی بار دیگر با انگیزه ای نامعلوم دستگیر شده ، و پس از ۱۸ روز زندان و پرداخت مبلغ ۶ میلیون دلار که توسط هم حزبی هایش تهیه شده آزاد گردید . به هنگام دستگیری او به بیمارستان منتقل شد و محمود احمدی نژاد نیز حق ملاقات با او را نداشت . رئیس جمهور سابق که از این رویه انتقاد کرده بود ، به گفته ی دادستان کل کشور به خاطر ٬٬ اهانت به مقامات قضایی ٬٬ می تواند مورد پی گرد قانونی قرار بگیرد .

احزاب حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در تضاد با یکدیگر می باشند و مقامات قضایی بی طرف ٬٬ فرا تر از این جریانات ٬٬ قرار گرفته اند . برای همه روشن است که صادق لاریجانی رئیس قوه ی قضاییه ی اسلامی (سمت راست در عکس ) ، برادر رئیس مجلس ایران ، علی لاریجانی می باشد ( سمت چپ در عکس ) ، که رئیس حزب سوم سیاسی است که جزو شبکه ی قضایی می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.