ولترشبکه

ایالات متحده در برابر ٬٬ آزادی بیان ٬٬

+

فاصله ی بزرگی در جامعه ی ایالات متحده درارتباط با آزادی بیان به وجود آمده . به طور سنتی ، چنین پذیرفته شده که تمامی عقاید ، از جمله عقاید بسیار متعصب ، قادر به بیان و شکوفایی در این مستعمره ی سابق بریتانیا می باشند .

در قرن هفتدهم ، طرفداران آیین Puritains ، که از انگلستان رانده شده بودند و به کشور هلند پناه بردند ، توانستند آزادانه به مستعمره ی واقع در کناره ی غربی اقیانوس اطلس مهاجرت نمایند ( Mayflower ) , و در آنجا جماعت خود را تحت عنوان ( Plymouth) به وجود آورند . هر چند گروه های چپ ایالات متحده ، به این گونه آزادی بیان معترض اند .

این جریان فکری ، متاثر از گروه Puritains Plymouth می باشند . این گروه با مخالفین درونی خود برخورد بسیار تندی دارند که با تنبیه بدنی سختی همراه است و آنها را کافر می نامد . گروه های چپ ایالات متحده نیز با هر گونه عقاید مخالف خود برخورد می کنند ( عقایدی که بابرتری طلبی آنها مغایرت دارد ) .

جریانات اخیر ، هیچ گونه تحولی در فلسفه ی سیاسی و نزدیکی به جوامع پیشرفته نشان نمی دهد . در جوامع پیشرفته ، آزادی محدود به ضرورت ها می باشد مانند : ( امنیت اجتماعی ، حفظ قانون ، سلامتی و اخلاق اجتماعی ، و حفاظت از آزادی و حقوق دیگران )؛ ( ماده ی ۹ قانون اروپایی حقوق بشر ) . بعکس ، چپ گرایان ایالات متحده خواهان از میان برداشتن اولین ماده ی از قانون اساسی این کشور و باز گشت به قانون اساسی سابق می باشند .

چپ گرایان ایالات متحده با اتفاق آرا علیه به تعویق انداختن اظهارات پرزیدنت ترامپ در مخالفت با شورش شارلوت ویل ( که یک کشته به جا گذاشت ) ، اعتراض کردند ؛ در واقع پرزیدنت ترامپ گروه های راست افراطی و ضد فاشیستی را به جان هم انداخته بود .

موسسات بسیاری که وابسته به حزب دمکرات بوده اند ، از این پس خواستار از میان برداشتن کلیه ی مجسمه های مربوط طرفداران برده داری شدند . که شامل چهره های تاریخی و منجمله بنیان گذاران ایالات متحده : جرج واشنگتن و توماس جفرسون ( بنیان گذار ماده ی ۱ قانون اساسی ) می باشد .

در همین راستا ، رسانه های خبری خواهان نابودی مجسمه های کوه راشمور می باشند ، همانطور که طالبان مجسمه های بودا را در بامیان از میان برد ( Tweet of magazine Vice ) ، این موضوع سبب شده که گروهی خواستار از بین بردن مجسمه ی پرزیدنت بیل کلینتون باشند که متهم به تجاوز بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.