روسیه تمامی تسلیحات شیمیایی سوریه را نابود کرد
ولترشبکه

روسیه تمامی تسلیحات شیمیایی سوریه را نابود کرد

+

ژنرال ایگور کریلوو در تاریخ ۲۵ ماه اوت۲۰۱۷ تایید کرد کشورش تمامی مراکز سلاح های شیمیایی ارتش عرب سوریه را نابود ساخته .

جمهوری عرب سوریه حمله ی شیمیایی به منطقه ی گوتا در تاریخ ماه اوت ۲۰۱۳ را رد نمود . در عین حال این کشور تایید کرد که ازدهه ی پنجاه به چنین سلاح هایی مجهز شده بود ، ولی قدرت انهدام آنها را نداشت . این کشور چون به کنوانسیون عدم استفاده از سلاح شیمیایی پیوست ، از روسیه و ایالات متحده خواست تا تمامی انبار های سلاح های شیمیایی اش را نابود سازند . ۲۵ مرکز نگاهداری این سلاح ها از میان رفت . در حالی که دو انبار واقع در محلی نامشخص ، به اشغال عناصر جهادی در آمد . این دو انبار نیز از دست عناصر جهادی خارج و پاک سازی شد .

دولت های مخالف کشور سوریه در موقعیت های مختلفی این کشور را متهم به استفاده از سلاح های شیمیایی نمودند ، در حالی که تمام انبار های آن یا نابود شده بود و یا در اشغال عناصر جهادی قرار داشت .

کشور روسیه تمام اطلاعات لازم را به سازمان OIAC داده است ، این سازمان مسئول اجرای تعهدات مربوط به این کنوانسیون می باشد .

هم اکنون تنها دو کشور در جهان به این کنوانسیون نپیوسته اند : اسرائیل و مصر .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.