ولترشبکه

وجود حد اقل ۵۰۰۰۰ تروریست احتمالی در اتحادیه ی اروپا

+

در روزنامه ی اسپانیایی زبان ال موندو ، ژیل دو کرشوو دوسلگم ، هماهنگ کننده ی اتحادیه ی اروپا برای مبارزه علیه تروریزم ، اعلام کرده که مطابق گذارش دفاتر این سازمان ، در حال حاضر حدود پنجاه هزار نفر افراد افراطی در اتحادیه ی اروپا وجود دارند .

کرشوو خاطرنشان ساخته که افراطی گری اگر چه می تواند یک نظریه ی سیاسی باشد ، تنها افرادی که قادراند دست به اعمال انتحاری و تروریستی بزنند ،تروریست خوانده می شوند .

شاید رقم پنجاه هزار کمتر از آمار واقعی باشد ، چرا که تمام دولت های عضو اتحادیه ، به یک میزان این افراد را دسته بندی نمی کنند .

انگلستان بین بیست تا سی و پنج نفر را شناسایی کرده . از میان آنها ، سه هزار نفر از سوی ام آی پنج MI5 به صورت افراد نگران کننده و پانصد نفر نیز به طور مداوم تحت نظر می باشند . در کشور فرانسه هفده هزار نفر افراطی شناسایی شده اند ، که حائز مشخصات مربوطه می باشند٬٬.

این ارقام شامل افرادی است که در اتحادیه ی اروپا بسر می برند . و باید افرادی که از اتحادیه برای جهاد به شرق عازم شدند را نیز برشمرد ، چرا که امکان بازگشت آنها به سرزمین هایشان وجود دارد . با وجود آنکه تنها چند تن از افراد حکومتی تعداد این افراد را اعلام کردند ، هنوز شمار دقیق آنها مشخص نشده .

این امر نشان می دهد که مراقبت از تمامی عناصر افراطی در اتحادیه ی اروپا امری ناممکن می باشد و از این رو نمی توان از بروز سوء قصد جلوگیری نمود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

اسناد پيوسته

 
(PDF - 131.7 kb)
 
ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.