ولترشبکه

مردخای وانونو ممکن است به نروژ مهاجرت کند

+

دولت نروژ به مردخای وانونو که تکنیسین اتمی اسرائیل میباشد ، اجازه مهاجرت به نروژ را اعطا کرده ، تا او بتواند به خانواده ی خود ملحق شود .

در تاریخ ۱۹۸۶ ،مردخای وانونو که شهروند اسرائیلی است و به مذهب عیسوی تغییر دین داده است ،برای ساندی تایمز ، اسرار نیروگاه اتمی دیمونا و برنامه ی نظامی اتمی کشورش را فاش ساخت . در پی این افشا گری ، به دستور شیمون پرز در شهر رم ربوده شد و به اسرائیل باز گردانده شد و به ۱۸ سال حبس محکوم گردید .

او که در سال ۲۰۰۴ ، پس از پایان دوران محکومیت خود که یازده سال آن به صورت انفرادی گذشت ، آزاد گردید و سپس در حصر خانگی ، بدون اجازه ی ملاقات با خبرگذاری ها بسر می برد . هر چند ، او توانست حدود بیست مرتبه با خبرگذاری ها رابطه بر قرار کند – یک بار با Silvia Cattori برای شبکه ی ولتر - که هر بار او را محکوم نمودند [1].

هنوز مشخص نشده که آیا او بتواند اسرائیل را به مقصد نروژ ترک کند یا خیر .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « C’est parce qu’Israël détient la bombe atomique qu’il peut pratiquer sans crainte l’apartheid » », par Silvia Cattori, Traduction Marcel Charbonnier, Réseau Voltaire, 14 octobre 2005.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.