ولترشبکه

پنتاگن اجازه داده تا ۱۰۰۰ تن از عناصر جهادی وارد سوریه شوند

+

طی گفتگوی مطبوعاتی در ۱۳ ماه اکتبر ۲۰۱۷ ، رئیس ستاد کل ارتش روسیه ، ژنرال سرگئی رودسکوی ، اشاره کرده که بمباران های ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق کم شده است . و همین موضوع باعث شده تا هزاران عنصر جنگنده ی داعشی به طور آزادانه وارد سوریه شوند .

آنها همراه با دو هزار جنگنده ی دیگر ، علیه ارتش عرب سوریه وارد جنگ شدند ، حمله ای که به عقب نشینی آنها منتهی گردید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.