ولترشبکه

برکسیت آغاز گر جنگ در ایرلند خواهد بود ؟

+

گفتگوها در ارتباط با برکسیت از تاریخ ۸ ماه نوامبر ۲۰۱۷ مسدود شده اند . مرافعه بر سر مرزهای ایرلند می باشد .

مسئله ی ایرلند در سال ۱۹۹۸ به راه حلی انجامید که در آن آزادی رفت و آمد میان جمهوری ایرلند و بخش انگلیسی آن که به ایرلند شمالی معروف است انجامید : این دو کشور در آن زمان به اتحادیه ی اروپا تعلق داشتند .

طرف های مذاکره کننده انگلیسی برکسیت ، خواهان برقراری مجدد مرز میان این دو کشور می باشند ، که در این صورت قرار داد ۱۹۹۸ منتفی خواهد شد و بار دیگر جنگ را به این منطقه باز خواهد گرداند .

طرف های مذاکراه کننده اتحادیه ی اروپا پیشنهاد داده‌اند تا مرز اقتصادی اتحادیه به صورتی ترسیم شود که میان دو کشور ایرلند فاصله نیاندازد بلکه مرزی آبی میان جزیره ی ایرلندی و انگلستان باشد ، تا به این‌گونه بتوانند اداره ی اقتصادی ایرلند شمالی راتحت کنترل خود داشته باشند ؛ اما این پروژه ای نیست که پادشاهی انگلستان بتواند آن را بپذیرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.