ولترشبکه

دونالد ترامپ و لایحه ی حقوقی

+

پرزیدنت دونالد ترامپ ۱۵ ماه دسامبر ۲۰۱۷ (را به صورت روز لایحه ی حقوقی نامیده است) . این تاریخ برای بزرگداشت تاریخ اتخاذ این لایحه توسط ۱۳ ایالتی که ایالات متحده را در سال ۱۷۹۱ تشکیل میداده اند در نظر گرفته شده است .

به هنگام مبارزات انتخاباتی ، دونالد ترامپ خود را مسئول حفاظت از لایحه ی حقوقی معرفی نمود ، که بعد ازمسائل مربوط به تروریزم از زمان انتخاب پاتریوتیک اکت ایالات متحده ، پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، معلق مانده بود .

روزنامه نگار بریتانیایی که موجب انقلاب علیه پادشاه جرج و جنگ استقلال طلبانه شده بود ، توماس پین نام داشت ، که پس از این ماجرا به صورت نماینده ی فرانسوی درآمد . کتاب او در ارتباط با حقوق بشر ، به هنگام انقلاب فرانسه ، بیشترین فروش را داشت . او در این کتاب توضیح می دهد که در ایالات متحده ، مفهوم حقوق بشر به طور کلی غیر از مفهومی است که در کشور فرانسه به کار می رود . به گفته ی او ، حقوق بشر به تعریف ایالات متحده ، سعی در حفاظت از شهروندان علیه زیاد روی های حکومت و همچنین منافعی آن دارد ، در حالی که در مفهوم فرانسوی ، معنای آن در جهت به وجود آوردن دموکراسی است ، به صورتی که فضای خصوصی و عمومی از یکدیگر تفکیک داده شوند . این نشان می دهد که این مفاهیم به کار رفته به هیچ وجه با یکدیگر تشابهی ندارند ، با وجود آنکه به لحاظ معنایی امروزه نیز نوعی سردرگمی در آن وجود دارد .

توماس پین ،با منطقی که داشت ، با روبس پیر درگیر می شود و حاضر نیست برای کشتن پادشاه رای دهد ، چرا که به نظر او نمی توان یک مرد ( که پادشاه باشد ) را مسئول یک سیستم ( رژیم سابق ) معرفی کرد . و کشتن شاه را به صورت پایان انقلاب معرفی نموده و به همین دلیل نیز زندانی شده است

پرزیدنت ترامپ نیز خشم ترقی خواهان را با دفاع از اصول حقوق بشر لایحه ی حقوقی برانگیخته . و به این ترتیب از تظاهرات راست گرایان افراطی در شارلوت ویل حمایت کرده است ( ماده ی اول لایحه ی قانونی ) ، همچنین از حمل سلاح ( ماده ی دوم لایحه ی قانونی).

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.