ولترشبکه

پنتاگون بیش از ده هزارتن از عناصرسابق داعش را استخدام می کند

+

پنتاگون بین ده هزار تا پانزده هزار تن از عناصر سابق داعش را به نیروهای امنیت مرزی خود در سوریه اضافه کرده است Syrian Border Securiy Force .

پنتاگون به همین میزان عناصر داعش را به افغانستان فرستاده است .

به طور خاص از سربازان نیروهای دموکراتیک SBSFنیروی امنیت مرزی YPG تشکیل شده است ، که خود ازواحدهای دفاعی خلقFDSسوریه که میلیشیای هم ردیف پ ک ک در سوریه می باشند شکل گرفته است.

دویست و سی تن از این سربازان در ارتش ایالات متحده تربیت خواهند شد.

همچنین بیش از ده هزار تن از عناصر سابق داعش در کنار کردهای سوریه تحت فرمان مستقیم پنتاگون خواهند جنگید.

پنتاگون خواهان ادامه ی طرح٬٬ روژاوا٬٬ می باشد ، که با طرح فرانسه متفاوت است . این طرح از شبه- دولتی تشکیل شده که به شبه دولت ساختگی کردستان عراق شباهت دارد و مطابق با مدل آنارشیستی شکل گرفته است . Murray Bookchin

طی این تصمیم ، عناصر سابق داعش به طور ناگهانی به عناصر ناتو ، لائیک و آنارشیست بدل شده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.