ولترشبکه

نادیا شادلوو مشاور آینده ی امنیتی ایالات متحده خواهد شد

+

پرزیدنت دونالد ترامپ در نظر دارد نادیا شادلوو را مشاور امنیت وابسته ی ملی نماید که به جای دینا پاوول روی کار خواهد آمد .

خانم شادلوو ، محققی است که هرگز وارد فضاهای دولتی نشده است . او از سال ها پیش از نزدیکان ژنرال مک مستر بوده است ، و ورود او به شورای امنیت ملی برای تحریر استراتژی دونالد ترامپ بوده است .

در ماه ژوئن ، او ژنرال مک مستر را در گرد همایی گروه بیلدربرگ همراهی می کرده‌، و در آنجا شاهد درگیری میان طرفداران و مخالفین عملیات تروریستی بوده است . او پروژه ی استراتژی پرزیدنت ترامپ را به اعضای ارائه داد .Aspen Security Group

او اخیر اََ‌ نیز کتابی تحت عنوان ٬٬ جنگ و هنر حاکمیت :چگونگی تحکیم موفقیت درجنگ با پیروزی سیاسی ٬٬ را منتشر ساخته War and the art of governance : consolidating combat success into political victory . و مسئولیت ارتش ها در تشکیلRealpolitkاین کتاب بازگشت سازمان هایی در کشورهای شکست خورده ،را در آن واحد تبلیغ می کند این در حالی است که نگارنده وضعیت اروپا را بیش از خاورمیانه می شناسد ، با این حال می تواند پنتاگون رادر مسیر سازمان دهی مجدد دولت ها Cebrowski-Barnettو اجتماعاتی که توسط استراتژی نابود شده اند هدایت نماید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.