ولترشبکه

را به صورت منبع اخبار جعلی قلمداد نمی کند Voltairenet.orgانستیتوی رویترز

+

انستیتوی رویترز در رابطه با مطالعات روزنامه نگاری دانشگاه اکسفورد ، از انتشار اخبار جعلی توسط اینترنت از کشور فرانسه و ایتالیا خبر داد

در ارتباط با کشور فرانسه ، سایت هایی که توسط روزنامه ی لوموند منتشر شد و آنها را غیر قابل اعتماد معرفی نمود ، ولترنت قرار نداشت.

ولترنت که از پانزده سال پیش به بیش از ده ها زبان منتشر می شود ، منبع گذارشات و مطالعاتی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و دفاع کشور های متعددی مورد توجه وانتشار قرار گرفته است .

مطالعات انستیتوی رویترز نشان داده که مقالات متعددی بیشتر از طریق فیس بوک خوانده می شوند تا سایت های اینترنتی مرتبط با موضوع منتشر شده .

این مطالعه در همین نقطه خلاصه می شوند . چرا که نمی توان سایت های اینترنتی تجاری و غیر تجاری را با یکدیگر مقایسه نمود ( سایت هایی که دارای تبلیغات می باشند و آنهایی که دارای تبلیغات نمی باشند ) . برخی از این سایت ها دارای عناوین مختلفی هستند ، و در حالی که برخی از سایت ها تنها از یک موضوع خاصی پیروی می کنند . به صورتی که مخاطبین خود را برای خواندن مقالات در سایت خود ترغیب می کنند و برخی دیگر مخاطبین را به خواندن مقالات خود در پایگاه های جدیدی می فرستند …

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

Measuring the reach of fake news and online distribution in Europe, Reuters Institute, February 2018. (PDF - 1.9 Mo)

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.