روسیه توانست یک لابراتوار سلاح های شیمیایی در دوما را کشف کند
ولترشبکه

روسیه توانست یک لابراتوار سلاح های شیمیایی در دوما را کشف کند

+

ارتش روسیه توانست لابراتوار سلاح های شیمیایی مخفی در دوما را کشف کند ، آنها در منطقه ای که توسط عناصر جهادی اشغال شده بود قرار داشتند .

Thiodiglycold and diethanolamineوسایل مقدماتی تهیه ی سلاح های شیمیایی در این آزمایشگاه انبار شده بود ، که توسط متخصصان این سلاح ها کشف گردید . آلکساندر رودیونوف در شبکه ی تلویزیونی راسیا ، در ۱۷ ماه آوریل ۲۰۱۸ این موضوع را اعلام کرد . همچنین گفت که این مواد برای تهیه ی گاز خردل نیز به کار می رود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.