Voltaire İletişim Ağı

Thierry Meyssan

Siyasi danışman, Voltaire İletişim Ağı’nın kurucu başkanı. Fransızca son eseri: Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump (Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a)

Cihatçılar emperyalizmin hizmetinde Şam (Suriye) | 19 Haziran 2015
Batılı ülkelerin hükümetleri cihatçı örgütleri kullandıkları artık sır değil. Böylece NATO’da karada hizmet gören tek askeri güç olarak El-Kaide örgütünü kullanarak Libya Lideri Muammer Kaddafi’yi devirmişti; İsrail yönetimi de Golan Tepelerinde bulunan Birleşmiş Milletler Gücünü göndererek yerine El-Nusra Cephesi örgütünü seferber etmişti; IŞİD örgütüne karşı mücadele Uluslararası Koalisyon gücü adeta Suriye ülkesine zarar verebilmesi için antik kent Palmira’nın (Orta Suriye’de antik zamanların önemli dini ve ticaret merkezi, UNESCO tarafından 1980’de Dünya Miras Listesine alındı) IŞİD örgütünün eline düşmesine göz yumdu. Ancak, Batılı ülkelerin çıkarlarının neler olduğunu anlamadan, bu cihatçı örgütlerin Kur’an adına neden ve ne şekilde Sam Amca’ya (Uncle Sam) hizmet ettiklerini anlayamayız.
 
Arap iç Savaşı
yazan Thierry Meyssan
Arap iç Savaşı Şam (Suriye) | 16 Nisan 2015
Ortadoğu uzmanı ve siyasi analist Thierry Meyssan, daha önce yazılarında işlediği bir konu, Arap iç savaşını tekrar ele alarak, Arap devletlerinin izledikleri stratejilerin ötesinde bir durum söz konusu olduğunu mercek altına alıyor. Arap halklarının ne Siyonizm’in direnişiyle karşılaştıklarını, ne sınıf çatışmaları yaşadıklarının, ne de din savaşları yaşadıklarını, ancak, iki ayrı kampa bölündüklerini okuyucusunun gözleri önüne seriyor. Suudi Arabistan hanedanlığının başını çektiği Yemen’e bombardıman harekâtıyla yaygın hale gelen Arap halkları arasındaki çatışmalar hiç kimsenin beklemediği toplumsal bir bölünmeyi gün yüzüne çıkardı: Kadın hakları sorunu etrafından iki yeni kamp meydana geldi.
 
 
Yakın Doğu’nun geleceği
yazan Thierry Meyssan
Yakın Doğu'nun geleceği Şam (Suriye) | 2 Mart 2015
Başkan Barack Obama aylardan beridir, Suriye yönetiminin de yardımıyla, İslam emirliği örgütünü (IŞİD) bölge siyaset sahnesinden elimine edecek şekilde ABD’nin Yakın Doğu politikasında değişiklik yapmaya çabalıyor. Ancak, bu çabasında başarılı olmayacak, çünkü bir yandan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın görevini bırakması gerektiği yıllardan beri kullandığı söylem dilini bırakmazken, diğer yandan da, ABD’nin bölgedeki müttefik devletleri Suriye’yle savaşması için İslam emirliği örgütünü desteklemeye devam ediyorlar. Bununla birlikte, bölgedeki gelişilmeler, ABD yönetiminin kısa sürede böylesi bir hedefe ulaşmasını imkân vermeyecek kadar yavaş seyrediyor. İslam emirliği/IŞİD örgütünü destekleyen bölge devletlerinin, kartların yeniden karılması yolunu açarak, örgüte verdikleri desteği kesme eğiliminde oldukları (...)
 
ABD, Almanya, Kanada, İsrail, İngiltere “Jéricho* operasyonu” başlattılar
Obama Venezüella darbe girişiminde düşük yaptı
yazan Thierry Meyssan
 
 
 
Washington Obama’ya isyan ediyor
yazan Thierry Meyssan
 
 
 
 
 
 
 
Washington Riyad ve Tahran'da Arap Âlemi'ne güvenecek mi? Şam (Suriye) | 17 Kasım 2014
Beş artı bir (5+1) ülkeleri görüşmelerinin son aşamaya geldiği bu dönemde, siyasi analist ve Ortadoğu uzmanı Thierry Meyssan bu görüşmelerin perde arkasında sürdürülmek istenen oyunu okurların gözleri önüne seriyor: Washington’un atom bombası üretimi ile ilgili sahte suçlamanın gerisinde, İran devriminin sınırlandırılması düşüncesi yatıyor. Ancak, 2006’dan beri yaşanan askeri başarısızlıklar dikkate alındığında, Washington’un bölgedeki mevcut iktidar dengesi ilişkilerinde aktörlerin sadece nüfuzunu dondurma yoluna gitmekle yetindiği anlaşılıyor. Sonuç itibariyle, her bir tarafın nüfuz alanına ihlal etmeksizin, tarafların da bir anlamda onayı alınmasıyla birlikte, Arap Aleminde Suudi Arabistan yanlısı ve İran yanlısı bölünme yaratılmak isteniyor.
 
 
 
 
 
 
 
Terörizm karşıtı söylemi arkasındaki neden; Doğu Akdeniz doğalgazı savaşı Şam (Suriye) | 6 Ekim 2014
Washington yönetimi ve müttefikleri Körfez monarşilerinin terörizm karşıtı söylemlerine katılan olsa da, dünya alem bu söylemin aslında başka amaçlar doğrultusunda bir savaşın yapılmasına yönelik olduğunu herkes anlıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), “Genişletilmiş Ortadoğu Projesinin” yeniden düzenlemesi hedefine yönelik etnik temizlik yapmak amacıyla var ettiği ve Irak’ta faaliyete soktuğu “İslam devleti” organizasyonunu yok etmek istediğini açıkladı. İşin en garibi ise, ABD eliyle var edilen bu organizasyonla aynı cihatçı yapılanmadan meydana gelen ılımlı muhalefet marifetiyle Suriye topraklarında “İslam devleti” örgütüyle mücadele edeceği beyan edildi. Ve gelinen son noktada, “İslam devleti” organizasyonunun önceden boşalttığı Rakka’daki bazı binaları tahrip edildi. Ortadoğu uzmanı ve siyasi analist Thierry Meyssan göre açıkça görülen bu çelişkili durumların arkasında aslında doğalgaz savaşı (...)
 
 
«İslam Emirliğinin» yeni yapısı Beyrut (Lübnan) | 23 Eylül 2014
Batı kamuoyu Irak’ta organize edilen «İslam Emirliğine» karşı mücadele etmek üzere uluslararası bir koalisyon kurulması ile ilgili bilgileri diline dolarken, İslam Emirliği organizasyonu, kaşla göz arasında gayet marifetli bir şekilde yapı değişikliği yaptı. Başlıca subayları/kadroları artık Arap değil; Gürcistan ve Çin vatandaşı kişilerden oluşuyor. Ortadoğu uzmanı, siyasi analist Thierry Meyssan’a göre böylesi bir yapı/kadro değişikliği, NATO’nun zamanla “İslam Emirliği” organizasyonunu Rusya ve Çin’de de harekete geçireceği anlamına geliyor. Bundan dolayı, bu her iki ülke yönetimleri, cepheye gitmeye hazır bu yeni cihatçıların Rusya ve Çin’de kaos tohumlarını ekmek amacıyla geldikleri coğrafyalara dönmeden önce önleyici tedbirleri almaları gerekiyor.
 
 
 
“Arap Baharı” Orkestrası Şefi John McCain ve Halife Şam (Suriye) | 18 Ağustos 2014
Suriye’de savaşan İslam emirliği “özgürlük savaşçılarının” son zamanlarda ortaya çıkan özelliklerini yansıtan çelişkileri herkes fark etti ve bu cihatçıların Irak’taki ihlallerinden dolayı öfke duydu. Ancak, dile getirilen öfke söylemi yapısında bazı tutarsızlıkları barındırırken, diğer yandan, ABD’nin izlediği stratejik plan mantığına çok uygun düşüyor: Bu aynı kişiler, her zaman Washington’un emrinde olsalar bile, daha dönünün müttefikleri olarak sunulmaları gerekiyordu, ama aynı zamanda bugünün düşmanları. Siyasi analist Thierry Meyssan, “Arap Baharı” orkestra şefliğini yapan ve Irak’ta ilan edilen İslam emirliği halifesi İbrahim El-Bedri’nin uzun zamandan beri muhatabı Senatör John McCain’in bu özel durumu üzerinden ABD’nin Irak’taki politikasının altında yatan saikları ifşa ediyor.
 
Anglo-Saxon emperyalizmine karşı Rusya stratejisi
Dünya dengesinde kayma olmanın başlangıcı
yazan Thierry Meyssan