Voltaire İletişim Ağı

Thierry Meyssan

Siyasi danışman, Voltaire İletişim Ağı’nın kurucu başkanı. Fransızca son eseri: Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump (Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimir Putin ve François Hollande
İki Devlet Başkanı yurttaşlarının karşısında
yazan Thierry Meyssan