Voltaire Network
Stater

Tyrkia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å finne en syndebukk
av Thierry Meyssan
Å finne en syndebukk Damaskus (Syria) | 26 octobre 2016
I Berlin gjorde Tyskland, Frankrike, Russland og Ukraina et forsøk på å greie opp i konfliktene i Ukraina og Syria. Men fra Russlands synspunkt eksisterer disse blokadene kun fordi de er et påfunn fra De Forente Stater. De er ikke noe forsvar for demokrati, slik USA skryter av selv. De er der for å hindre utviklingen i Russland og Kina og for å få slutt på Silkeveien. Siden de nå disponerer konvensjonell overlegenhet gjorde derfor Moskva alt de kunne for å knytte Midt-Østen til Øst-Europa. De greidde det ved å bytte ut en utvidelse av våpenhvilen i Syria med å få slutt på blokaden av Minsk-avtalen. Mens Washington fremdeles prøver å laste all sin skyld over på sine allierte. Etter å ha feilet i Tyrkia, har CIA nå vendt seg til Saudi-Arabia.
 
Kurdistan-prosjektene
av Thierry Meyssan
 
 
 
 
 
 
Europa vel sjølvmord, stilt ansikt til ansikt med Tyrkia Damaskus (Syria) | 22 mars 2016
Ved signeringa av ein avtale med Tyrkia for å minske innstrauminga av flyktningar — som dessutan er ulovleg etter internasjonal lov — har leiarane av Den europeiske union tatt eitt steg vidare i pakta si med djevelen. Ein stor del av dei 3 milliardar euro dei årleg gir Ankara vill tene til å finansiere støtte til jihadistane, og som resultat dermed auke talet på immigrantar som flyktar frå krigen. Framfor alt, ved å oppheve visumregulasjonane med Tyrkia i dei komande månadane etablerer europearane fri sirkulasjon mellom Al-Qaïda-leirane i Tyrkia og Brussel. Ved å knuse folket i Irak og Syria under trykket av jihadistane som dei indirekte støttar, og overgi det tyrkiske folket til president Erdoğan sitt diktatur, førebur dei grunnlaget for ein storkonfrontasjon som dei sjølve vil bli offer (...)