Voltaire İletişim Ağı
 
 
 
 
 
Trump, İslam dini ve siyasal İslam Şam (Suriye) | 3 Ocak 2018
ABD, on yıla yakın bir süredir İslam karşısındaki çelişkili yaklaşımının esiri durumundadır. Bir yandan din özgürlüğü olan bir ülkede yaşadıklarını düşünürken, diğer yandan genişletilmiş Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırmak için Müslüman Kardeşler’i kullanmakta ve bir üçüncü yandan da İslami terörün bu bölge dışına taşmaması için mücadele vermektedirler. Dolayısıyla da din olarak İslam’ın. siyasal amaçlı olarak kullanımından ayrılmasını sağlayan her türlü araştırmayı yasaklamışlardır. Donald Trump Müslüman Kardeşler’in terörizmiyle ilişkisini kestikten sonra, bizzat kendi ülkesinde şiddet olaylarına neden olma pahasına bu dosyayı yeniden açmaya karar verdi. Çünkü ABD’de İslam’a ibadet etme özgürlüğü siyasetin alanına girme özgürlüğünü içermiyor.
 
 
 
 
Donald Trump'ın bilançosu ve perspektifleri Buenos Aires (Argentine) | 6 Aralık 2017
Başkan Trump’ı ABD tarihini ve kültürünü görmezden gelerek sadece Washington’daki egemen sınıfların ölçütlerine göre yargılamak ciddi bir yanılgıdır. Yaptıklarını Avrupa aklına göre yorumlamak da bir başka yanılgıdır. Dolayısıyla silah taşınmasını ya da Charlottesville’deki ırkçı göstericileri savunmasının aşırılıkçılıklara destekle hiçbir ilgisi yoktur, bu Bill of Rights’ın yüceltilmesinden ibarettir. Thierry Meyssan onun temsil ettiği düşünce akımını anlatıyor ve gerçekleştirdiği ekonomik, siyasi ve askeri başarıların bilançosunu çıkarıyor. Aynı zamanda ABD siyasi düşüncesinin sınırları ve « ABD İmparatorluğu »nun çöküşü sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler sorusunu da soruyor.