شب به خیر. امشب من می توانم به مردم آمریکا و جهان گزار ش دهم که ایالات متحده عملیاتی را که به کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده، و تروریستی که مسؤلیت قتل هزاران مرد و زن و کودک بی گناه را به گردن دارد انجامید، هدایت کرد.

نزدیک به ده سال پیش بود که یک روز روشن سپتامبر با بدترین حملۀ تروریستی که مردم آمریکا در تاریخ ما به یاد دارند، تاریک شد. تصویر های 11 سپتامبر در حافظۀ ملی ما حک شده اند – هواپیماهای ربوده شده درحالیکه آسمان بی ابر سپتامبر را در می نوردیدند؛ برجهای دو قلو در حال فرو ریختن به زمین؛ دودی که از ساختمان پنتاگون به بیرون زبانه می کشید، بقایای پرواز 93 در شنکز ویل، پنسیلوانیا، جایی که اقدام قهرمانانۀ شهروندان شجاع از دل شکستگی و ویرانی بیشتری پیشگیری کرد.

و با این همه ما می دانیم که بدترین تصویرها آنهایی هستند که از چشم دنیا پنهان ماندند. صندلی خالی سر میز شام. کودکانی که ناگزیر شدند بی حضور پدر یا مادر خود بزرگ شوند. پدر و مادرانی که هیچگاه از احساس در آغوش گرفتن کودک خود برخوردار نخواهند بود. ما نزدیک به سه هزارتن از شهروندانمان را از دست دادیم، و یک حفرۀ گشوده در قلبهامان به جای ماند.

در 11 سپتامبر 2011، هنگامی که ما سوگوار بودیم، مردم آمریکا گرد هم آمدند. ما دست خود را به سوی همسایگانمان دراز کردیم، و برای مجروحان خون اهدا کردیم. ما بار دیگربر پیوندهای خود با یکدیگر و عشقمان به جامعه و کشورمان تأکید ورزیدیم. در آن روز ما صرفنظر از این که از کجا آمده ایم و چه خدایی را پرستش می کنیم، به عنوان یک خانوادۀ واحد آمریکایی به هم پیوستیم.

ما همچنین در عزم راسخ خود برای محافظت از کشورمان و آوردن مرتکبان آن حملات شریرانه به پیشگاه عدالت با یکدیگر متحد شدیم. ما بزودی آگاهی یافتیم که حملات 11 سپتامبر به وسیلۀ القاعده—سازمانی به رهبری اُسامه بن لادن، که آشکارا علیه ایالات متحده اعلان جنگ داده و دستش به خون بی گناهان کشور ما و کشورهای دیگری در سراسر جهان آلوده بود، صورت گرفته است. و ما برای محافظت از شهروندان؛ دوستان و متحدانمان به جنگ با القاعده برخاستیم.

ما طی ده سالۀ گذشته در پرتو کوشش خستگی ناپذیر نظامیان و کارشناسان ضد تروریستمان، به پیشرفتهای بزرگی در این کوشش نائل آمده ایم. ما حملات تروریستی را قطع و دفاع میهنمان را تقویت کرده ایم. ما در افغانستان دولت طالبان را که برای بن لادن والقاعده پناهگاه امن و حمایت فراهم آورده بود سرنگون ساخته ایم. و در سراسر جهان برای کشتن و دستگیری ده ها تن از تروریستهای القاعده، از جمله چندین نفر که در توطئۀ یازده سپتامبر دخیل بودند، همراه متحدان خود دست به کوشش زدیم.

با این همه اسامه بن لادن خود را از دستگیر شدن بر امان نگهداشت و از طریق مرز افغانستان به پاکستان گریخت. در این میان القاعده به عملیات خود در امتداد همان مرز و از طریق شعباتش در جهان ادامه داد.

و چنین بود که من اندکی پس از به عهده گرفتن تصدی امور، لیون پانِتا، رئیس سیا، را به کشتن یا دستگیری بن لادن به عنوان اولویت اصلی ما در جنگمان علیه القاعده مأمور کردم، و این در حالی بود که ما به کوشش های پردامنه تر خود برای ازهم گسیختن، برچیدن و شکست دادن شبکۀ او ادامه می دادیم.

سپس در ماه اوت گذشته، بعد از سالها کار پرتلاش به وسیلۀ جامعۀ اطلاعاتی ما، من در جریان سرنخی که ممکن بود به بن لادن برسد قرار داده شدم. این البته یک امر کاملا مطمئن نبود و تعقیب این رشته در محل ماه ها به طول انجامید. من به موازات کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این که ممکن است مخفی گاه بن لادن را در داخل محوطه ای در عمق خاک پاکستان یافته باشیم، بارها با تیم امنیت ملی خود دیدار داشتم. و سرانجام هفتۀ گذشته تشخیص دادم که برای دست زدن به اقدام اطلاعات کافی در اختیار داریم و انجام عملیات را برای دستگیری بن لادن و آوردن وی به پیشگاه عدالت اجازه دادم.

امروز ایالات متحده با هدایت من به عملیات هدفمندی علیه محوطه ای به نام ابوت آباد در پاکستان دست زد. تیم کوچکی از آمریکاییان این عملیات را با شجاعت و توانایی خارق العاده ای به انجام رساند. به هیچیک از آمریکاییان آسیبی نرسید. آنها مراقب بودند تا تلفاتی در میان غیر نظامیان به بار نیاید. آنها پس از تیراندازی هایی که به قوع پیوست بن لادن را به قتل رساندند و جسدش را در اختیار گرفتند.

بن لادن برای مدت دو دهه رهبر القاعده و به منزلۀ نمادی برای آن بوده و حملات خود را علیه کشور ما و دوستان و متحدانمان ادامه داده است. مرگ بن لادن مهمترین دستاورد ما را تا این تاریخ در جریان کوشش های کشورمان برای شکست القاعده رقم می زند.

با این همه، این مرگ به منزلۀ پایان کوشش ما نیست. جای هیچ شکی وجود ندارد که القاعده به پیگیری حملات خود علیه ما ادامه خواهد داد. ما باید درون کشور و در خارج هوشیار باقی بمانیم و چنین نیز خواهیم کرد.

در حین انجام این کار، ما همچنین باید بار دیگر این نکته را مورد تأکید قرار دهیم که ایالات متحده با اسلام در جنگ نیست و هرگز نخواهد بود. من، درست همانگونه که پرزیدنت بوش نیز در یازده سپتامبر اعلام داشت، به صراحت گفته ام که جنگ ماعلیه اسلام نیست. بن لادن نه یک رهبر مسلمان؛ بلکه عامل کشتار وسیع مسلمانان بود. در حقیقت، القاعده ده ها مسلمان را در بسیاری از کشورها، از جمله در کشور ما قتل عام کرده است. بنا بر این از میان رفتن او باید به وسیلۀ همۀ کسانی که به صلح و منزلت انسانی اعتقاد دارند مورد استقبال قرار گیرد.

من طی سالهای متمادی این نکته را روشن ساخته ام که ما اگر بدانیم بن لادن کجاست، در داخل پاکستان دست به عمل خواهیم زد. و این همان کاری است که ما انجام داده ایم. اما تذکر این نکته واجد اهمیت است که همکاری ضد تروریستی ما با پاکستان به پیدا کردن سرنخی که به بن لادن و محوطۀ محل اختفای او رسید، یاری داد. در حقیقت، بن لادن علیه پاکستان نیز اعلان جنگ داده و فرمان حمله علیه مردم پاکستان را صادر کرده بود.

امشب من به پرزیدنت زرداری تلفن کردم و تیم من نیز با همتایان پاکستانی خود گفتگو داشته اند. آنها در این نکته که این یک روز خوب و تاریخی برای هردو کشور شمرده می شود، اتفاق نظر دارند. و با حرکت به سوی جلو، این نکته حائز اهمیت است که پاکستان به پیوستن خود به ما درجنگ علیه القاعده و شعبات آن ادامه دهد.

این جنگی نبود که مردم آمریکا انتخاب کرده باشند. این جنگ به کرانه های ما رسید و با کشتار بی منطق شهروندان ما آغاز شد. ما پس از نزدیک به ده سال، خدمت، تلاش و فداکاری از هزینه های جنگ بخوبی آگاهیم. هر بار که من به عنوان فرمانده کل نامه ای را برای یک خانواده که عزیزی را ازدست داده امضا می کنم یا به چشمان یکی از سربازانمان که بشدت زخمی شده می نگرم، بار این کوشش ها را بر شانه هایم احساس می کنم.

پس آمریکاییان از هزینه های جنگ آگاهند. با این همه ما به عنوان یک کشور هرگز تهدید به امنیت خود را تحمل نخواهیم کرد و در هنگامی که مردم ما کشته شده باشند، دست روی دست نخواهیم گذاشت. ما در دفاع از شهروندان و دوستان و متحدانمان نرمش نشان نخواهیم داد. ما به ارزشهای خود که سازندۀ هویت ماهستند وفادار خواهیم بود. و ما در شبهایی مانند این، می توانیم به خانوده هایی که عزیزان خود را درنتیجۀ اقدامات تروریستی القاعده از دست داده اند بگوییم: عدالت انجام گرفته است.

ما مراتب سپاس خود را از مردانی که از عهدۀ این عملیات بر آمدند، به کسانی که تجسمی از کار حرفه ای، میهن دوستی و شجاعت خدمتگزاران کشور هستند، اعلام می داریم. و آنها بخشی از نسلی هستند که که از آن روز سپتامبربه این سو در به دوش کشیدن سنگین ترین بارها سهیم بوده اند.

دردست آخر، به من اجازه دهید به خانوده هایی که عزیزانشان را در یازده سپتامبر ازدست داده اند بگویم که ما هرگز ضایعه ای را که برای شما پیش آمده فراموش نکرده ایم و در تعهد ما برای حصول اطمینان ازاین که هرکار لازمی برای جلوگیری از حملۀ دیگری به کرانه های ما صورت می گیرد، تزلزلی راه نیافته است.

و امشب بگذارید ما به احساس یگانگی و اتحادی که پس از یازده سپتامبر حاکم شد بازگردیم. من می دانم که گاهگاهی خلل هایی در آن وارد شده است. با این همه، موفقیت امروز گواهی بر عظمت کشور ما و عزم راسخ مردم آمریکاست.

هدف امن ساختن کشور ما به طور کامل تحقق نیافته است. ولی امشب مطمئنا باردیگر به ما یادآوری شده است که آمریکا به هر کاری که ما ذهنمان را متوجه انجام آن کنیم قادر است. این داستان تاریخ ما، چه در پیگیری رفاه مردممان، یا در تلاشمان به منظور تأمین مساوات برای همۀ شهروندان، تعهدمان برای به پا خاستن به خاطر ارزشهامان در خارج و فداکاری هامان برای تبدیل دنیا به مکانی امن تر است.

بگذارید به یاد داشته ابشیم که ما توانایی انجام چنین کارهایی را نه به خاطر ثروت یا قدرتمان، بلکه به این سبب که کشور واحدی در سایۀ خداوند، تقسیم ناپذیر و برخوردار از آزادی و عدالت برای همه هستیم، داریم.

از شما سپاسگزارم. خدا یار شما باد. خدا یار و نگهدارا یالات متحدۀ آمریکا باد.