ولترشبکه

کمپاین ناشناخته نکوهش بر علیه حزب الله

+

یک سایت ناشناخته، به هدف جمع آوری اطلاعات بر ضد حزب الله، بر روی شبکه اینترنت پدید شده است.

این سایت، زیر نام Stop910.com، در سرتاسر جهان، فعالیتهای نفوذی اسراییل را به اقدامات احتمالی تروریستی حزب الله لبنان وصل میکند. این تارنما عکس های فعالان حزب الله را بمنظور شناسایی به نمایش گذاشته و انعام های چشمگیری را در بدل این اطلاعات عرضه مینماید. این تارنما به سه زبان عربی، اسپانیایی و انگلیسی نشرات دارد.

تارنمای اینترنتی نامبرده با کمپاین ناشناخته، که از جانب خدمات مخفی اسراییلی ها از بریتانیا به نشرات آغاز کرده است، بدون ارتباط نیست : یک ماشین خودکار، یک به یک با تمام نمره های تیلفونی فعال در لبنان به تماس شده و برای آنها در صورت دادن اطلاعات بر ضد حزب الله، پاداش های قابل ملاحظه یی پیشنهاد کرده بود.

اسرائیل یک دولت استعماری است که در خاک فلسطین غرس گردیده و از جانب ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حزب الله یک شبکه مقاومت است که در آغاز از جانب فامیل های شیعه ایجاد گردید تا خاور نزدیک را از زیر سلطه امپریالیزم و صهیونیسم رهایی بخشد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.