مقامات بنغازی قانون اساسی یک حکومت محلی خود مختار در بنغازی در داخل خاک لیبی را اعلان کردند.

اواخر اپریل، مقامات بنغازی نیت خود را در مورد تشکیل یک حکومت خود مختار اعلام نموده بودند. پس از شش ماه مذاکرات، آنها عملا این گام را برداشتند. حکومت محلی مدعیست که بطور رسمی هنوز در ساختار فدراسیون لیبی باقی مانده است، اما در حال حاضر بر بیشتر از نصف نفت ملی دست دراز کرده است.

منطقه جدید چار ناحیه را در بر میگیرد : بنغازی، طبرق، اجدبیا، جبل الاخضر. حکومت جدید از جانب یک مسلمان اخوانی بنام عبد ربه البرعاسی ریاست میشود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی