ولترشبکه

اخوان المسلمین یک حکومت موقت در برقه تشکیل داده اند

+

مقامات بنغازی قانون اساسی یک حکومت محلی خود مختار در بنغازی در داخل خاک لیبی را اعلان کردند.

اواخر اپریل، مقامات بنغازی نیت خود را در مورد تشکیل یک حکومت خود مختار اعلام نموده بودند. پس از شش ماه مذاکرات، آنها عملا این گام را برداشتند. حکومت محلی مدعیست که بطور رسمی هنوز در ساختار فدراسیون لیبی باقی مانده است، اما در حال حاضر بر بیشتر از نصف نفت ملی دست دراز کرده است.

منطقه جدید چار ناحیه را در بر میگیرد : بنغازی، طبرق، اجدبیا، جبل الاخضر. حکومت جدید از جانب یک مسلمان اخوانی بنام عبد ربه البرعاسی ریاست میشود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.