شنبه 29 اوت 2011، ساعت 16 به وقت گرینویچ، روزنامه نگاران شبکۀ ولتر در بندر والت در مالت پیاده شدند. تی یری میسان، مهدی داریوش ناظم رعایا، متیو اونانون، و ژولین تی همگی سالم هستند. روزنامه نگار بریتانیایی پرس تی وی لیزا فلان که او نیز در خطر بود، هم راه آنها بود و به همین ترتیب
TeleSur

فونتروی [1]عضو اسبق کنگرۀ ایالات متحده و معاون اسبق مارتین لوتر کینگ نیز که جانش در خطر قرار گرفته بود، کاملا سالم رسیده است.

کشتی ای که آنها را از لیبی به مالت آورد، در واقع یک کشتی کوچک با ظرفیت 12 مسافر است که این بار 52 پناهنده به علاوه بخش خدماتی کشتی را در خود جای داده بود و طی 36 ساعت در دریایی متلاطم سرانجام به مقصد رسید.

Dimanche 28 août 2011, 12h20 GMT

به گزارش شبکۀ ولتر

هنوز اطلاعی از وضعیت روزنامه نگاران به محاصره درآمده در طرابلس در دست نیست. آخرین تماس با روزنامه نگاران نام برده به روز شنبه 27 اوت در ساعت 9 به وقت گرینویچ باز می گردد. از این تاریخ تا کنون هیچ تماسی با آنها ممکن نبوده است.

روز جمعه 26 اوت 2011 روزنامه نگاران به یک سالن انتظار هدایت شده بودند و به این امید که بتوانند سوار کشتی سازمان بین المللی مهاجرت شوند. سپس به هتلی در طرابلس منتقل شدند. شنبه 27 اوت امیدوار بودند با کشتی لیبی را ترک کنند.

در نبود ارتباط با روزنامه نگاران، شبکۀ ولتر هیچ اطلاعی از آنها در دست ندارد. در فرانسه، مرکز بحران وزارت امور خارجه توسط تلفن اطلاع داده است که موقعیت سه روزنامه نکار فرانسیو، تی یری میسان، متیو آوزانون و ژولین تی را پی گیری خواهد کرد. شبکۀ ولتر در عین حال نگران وضعیت مهدی داریوش ناظم رعایا روزنامه نگار کانادایی می باشد.

[1Walter E. Fauntroy