ولترشبکه

فوری _ آقای هولاند، از پشتیبانی تروریست ها دست بردارید، یارا را آزاد کنید!

+

در حال حاضر مذاکرات جریان دارد و می تواند به نتیجه رسد. ما به کمک شما نیازمندیم. اگر می خواهید برای نجات یارا آل صالح _ عباس کمک کنید، این نامه را به همکاران اصلی رئیس جمهور فرانسه فرانسوآ هولاند بفرستید

[email protected] (secrétaire général)
[email protected] (conseiller politique)
[email protected] (secrétaire général adjoint)
[email protected] (secrétaire général adjoint)
[email protected] (directrice de cabinet)
[email protected] (directeur adjoint de cabinet)
[email protected] (chef de cabinet)
[email protected] (conseiller diplomatique)
[email protected] (conseiller Moyen-Orient)
[email protected] (chef d’état-major particulier)
[email protected] (aide de camp)
[email protected] (aide de camp)

JPEG - 59.5 kb

(تصویری که باید فرستاده شود و حاوی نامه است. ترجمۀ نامه به شرح زیر است. این تصویر را می توانید از آدرس گاهنامۀ هنر و مبارزه و یا از آدرس شبکۀ ولتر دانلود و ارسال کنید)

متن نامه به رئیس جمهور فرانسه، آقای فرانسوا هولاند آقای رئیس جمهور فرانسه

ما می دانین که شما با ربایندگان یارا ال صالح – عباس و گروه خبرنگاران شبکۀ سوری در تماس دائمی هستید. او مانند دیگر روزنامه نگارانی که اخیرا به قتل رسیدند، کشته خواهد شد. از شما تقاضا داریم که ازادی او را درخواست کنید، در غیر اینصورت مسئولیت چنین جنایتی را به عهده خواهید داشت.

ترجمه توسط
حمید محوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.