در حال حاضر مذاکرات جریان دارد و می تواند به نتیجه رسد. ما به کمک شما نیازمندیم. اگر می خواهید برای نجات یارا آل صالح _ عباس کمک کنید، این نامه را به همکاران اصلی رئیس جمهور فرانسه فرانسوآ هولاند بفرستید

Pierre-Rene.Lemas@elysee.fr (secrétaire général)
Aquilino.Morelle@elysee.fr (conseiller politique)
Emmanuel.Macron@elysee.fr (secrétaire général adjoint)
Nicolas.Revel@elysee.fr (secrétaire général adjoint)
Sylvie.Hubac@elysee.fr (directrice de cabinet)
Alain.Zabulon@elysee.fr (directeur adjoint de cabinet)
Pierre.Besnard@elysee.fr (chef de cabinet)
Paul.Jean-Ortiz@elysee.fr (conseiller diplomatique)
Emmanuel.Bonne@elysee.fr (conseiller Moyen-Orient)
Benoit.Puga@elysee.fr (chef d’état-major particulier)
Eric.Lavault@elysee.fr (aide de camp)
Yann.Latil@elysee.fr (aide de camp)

(تصویری که باید فرستاده شود و حاوی نامه است. ترجمۀ نامه به شرح زیر است. این تصویر را می توانید از آدرس گاهنامۀ هنر و مبارزه و یا از آدرس شبکۀ ولتر دانلود و ارسال کنید)

متن نامه به رئیس جمهور فرانسه، آقای فرانسوا هولاند
آقای رئیس جمهور فرانسه

ما می دانین که شما با ربایندگان یارا ال صالح – عباس و گروه خبرنگاران شبکۀ سوری در تماس دائمی هستید. او مانند دیگر روزنامه نگارانی که اخیرا به قتل رسیدند، کشته خواهد شد. از شما تقاضا داریم که ازادی او را درخواست کنید، در غیر اینصورت مسئولیت چنین جنایتی را به عهده خواهید داشت.

ترجمه توسط
حمید محوی