در حالیکه کانگرس ایالات متحده فراخوانده شده است، تا در مورد یک جنگ احتمالی بر ضد سوریه تصمیم اتخاذ نماید، خدمات پژوهشی کانگرس گزارشی از ارزیابی در مورد این گزینه را انتشار داده است.

علاوه بر ارایه پاسخ به سوالهای گونه گون، چون روش در مورد سلاح های شیمیایی، نیروهای جنگی، مصارف احتمالی این جنگ و امثال هم، گزارش نامبرده امکانات منطقوی ساختن این معضل را نیز ارزیابی نموده است : اقدامات ایران و حزب الله بر علیه اسراییل. سند چنین نتیجه گیری مینماید که اسراییل میتواند از یک بخشی از موشکهای دشمن جلوگیری نماید و شاید لازم بیفتد تا ایالات متحده بمباران خود را بر لبنان و ایران توسعه بخشد.

از این خوانش چنین بر می آید که پرسشهای زیادی در مورد درگیری های منطقوی به مشکل قابل پیشبینی بوده و بطور بالقوه بسیار خطرناک میباشند.

مداخله احتمالی ایالات متحده در سوریه : مسایل مربوط به کانگرس،
به قلم جریمی م. شارپ و کریستوفر م. بلانشرد، خدمات پژوهشی کانگرس، 3 سپتمبر 2013.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی