امه بونینو (رادیکال)، وزیر امور خارجه (ایتالیا)

هیچ گاهی، بجز در دوران حکومت لیته، کشور ایتالیا تا این حد محور ابتکار های جهانی برای « امنیت » و « صلح » نبوده است. به تاریخ 7 اکتوبر، سران ناتو بر عرشه کشتی هواپیما بر کاوور در عرض ساردین، بهم پیوستند تا مانور نظامی بحری های درخشان 13 (بریلیانت مرینر 13) مربوط به « قوای حمله متقابل » پیمان را تعقیب و قابلیت « واکنش سریع در اوضاع مختلف » آنرا بررسی نمایند. در این مانور 25 کشتی جنگی از 12 کشور به فرماندهی ایالات متحده آمریکا سهیم اند. در عین زمان، ایتالیا با 14 واحد بحری، 16 هواپیمای بی موتور و 3150 تن تفنگ دار، در یک عملیات دیگر داخلی بنام بحیره باز 13 (ماره اپرتو 13) شرکت جستند. بتاریخ 18 اکتوبر یک عملیات دیگر، زیر نام نظامی و بشردوستانه (ماره نوسترووم) با شرکت کشتی جنگی سن مارکو و سایر کشتی های جنگی، که تازه از مانور های نظامی دیگر برگشته بودند، انجام پذیرفت.

بتاریخ های 16 تا 18 اکتوبر در فرنیزینه (مقر وزارت امور خارجه ایتالیا) پلینوم (با شرکت 200 تن نماینده) در مورد میزایل تکنولوجی کنترول رژیم (روش اداره تکنولوژی موشکی) دایر گردید : این سازمان چند کشوری در سال 1987 به منظور « جلوگیری از گسترش موشکهای » که قادر به حمل سلاح کشتار جمعی اند، ایجاد گردیده بود. سلاحهای که، به قول امه بونینو، یکی از فاکتور های عمده در بحران های جهانی، مانند بحران عراق و لیبی، بودند، یعنی کشورهای که، در زمان تهاجم ایالات متحده و متحدان، دارای سلاح کشتار جمعی نبودند، در حالیکه تولید کننده گان اصلی MTCR (روش اداره تکنولوژی موشکی. م.) یعنی ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، خود شان اکنون از روم « جنگ موشک های » که با سیستم های بسیار پیشرفته و سلاح های بی نهایت مخرب، مانند سلاح زره وی، را براه انداخته اند. این سلاح را اسراییل، که بطور یکجانبه خود را در جمع MTCR « پیوند زده است »، نیز در اختیار دارد.

تنها پنج روز پس از آن مانورها، فردا 23 اکتوبر روم شاهد رویداد مهمی است : دیدار سکرتر دولت آمریکا جان کری و صدر اعظم اسراییل نتانیاهو. آنها راجع به « مذاکرات نهایی با فلسطینی ها » و قبل از همه سوریه و ایران صحبت خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا گفته اند که یک راه حل دیپلماتیک بشکل یک دعوای قضایی با ایران، را در دست تهیه دارند. اما دیپلماسی بمب ها را هم رها نمیکنند. بتاریخ 17 اکتوبر پنتاگون یک فروش عظیم دیگر اسلحه به ارزش 10.8 میلیارد دالر را به عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام نمود : بیشتر از 3000 موشک و 6000 بمب های زیر زمینی شکن 39-GBU برای هواپیماهای 15-F و 16-F. این بمب ها را قبلا اسراییل در سال 2010، به منظور تخریب مراکز فرماندهی و سایر ساختار های زیر زمینی، در صورت اجرای حمله مقدماتی، طوری که بر ضد ایران برنامه ریزی شده است، خریداری نموده بود.

جان کری به نتانیاهو، که در روم با پاپ دیدار کرده و او را از « نیت صلح جویانه » اسراییل آگاه میسازد، از جانب ایالات متحده، تحویل موشک های ضد شعاع، برای خنثی ساختن رادار های دافع هوا، به منظور « کور و عقیم ساختن » کشورهای مورد حمله و هواپیما های نسل جدید انتقال دهنده مواد سوخت، از نوع 135-KC بخاطر تامین بهتر مواد سوخت هواپیماهای شکاری/ بم افگن اسراییل در یک درگیری هوایی، را اطمینان میبخشد.

با این روش، ایالات متحده آمریکا به یقین پیمان تجارت اسلحه را زیر پا نمیکند، به سببی که این پیمان تحویل اسلحه را تنها به کشورهای منع کرده است که « صلح و امنیت را به خطر مواجه ساخته و قوانین بین المللی حقوق بشر را زیر پا میکنند »، یعنی همان دسته کشورهای که ایالات متحده و متحدان اروپایی شان، اسراییل و کشورهای شاهی خلیج را از آن جمع مستثنی قرار داده اند. این چیزیست که در گشایش این همایش توسط شهردار مارینو او ویتوریانو [1] به افتخار کشور شاهی عربستان سعودی، که « از سال 1932 به اینسو با ایتالیا بهترین روابط را دارد »، یعنی زمانیکه ایتالیا دارای یک رژیم فاشیست بود، تایید شده است. در این همایش از شاهی مطلقه سعودی بخاطر « سیاست معتدلش » تمجید به عمل می آید.

این سیاست معتدل را یک دختر جوان سعودی یکماه قبل به خوبی تجربه کرد : بخاطر تجاوز هفت تن مردان بر وی، او به دلیل آنکه با دوست هم صنف (هم کلاس) خویش (که او نیز زندانی شده است) در موتر (ماشین) وی سوار شده بود، به ضرب 200 دره محکوم شد.

— -

[1] نام یک بنای تاریخی برای ویکتور امانوئل، که بر دامنه تپه کمپیدوگلیو (1911-1885) به منظور تجلیل از وحدت ایتالیا، در شهر روم برپا شده است، میباشد. این بنا دارای زینه (پلکان) نمادین است که راه به طرف طبقه اول، که آوتل ده له پاتری با مقبره سرباز گمنام در آن وجود دارد، میبرد. موزیم در زیر همین بنای تاریخی موقعیت دارد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی
منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)