پنجشنبه 21 فوریه 2013، حملۀ تروریستی به بهای جان 80 شهروند سوری وصدها زخمی انجامید. یک کامیکاز خود را منفجر کرد، سپس یک اتومبیل در نزدیکی ساختمان حزب بعث منفجر شد.

قربانیان عموما عابران پیاده و رهگذران هستند و به ویژه مسافران یک مینیبوس.علاوه بر این یک مدرسه و سفارت روسیه نیز که در نزدیکی محل انفجار واقع شده بود، آسیب دیده.

یک ماشین دیگر انباشته از مواد مجدر، پیش از این که منفجر شود و مأموران نجات را به کام مرگ بسپارد، توسط نیروهای امنیتی خنثی گردید.

این جملۀ تروریستی هنوز توسط هیچ گروهی باز شناسی نشده است. اتحاد ملی سوریه (اپوزیسیون طرفدار غرب) مسئولیت این واقعه را به دولت نسبت داد که با رفتارهای خشن عناصر اپوزیسیون را به چنین اعمالی وادار می سازد.

ایران، روسیه وچین فورا این حملۀ تروریستی را محکوم کردند.با این وجود، ایالات متحده مانع اعلام محکومیت این عمل تروریستی از سوی سازمان ملل متحد شد.

ترجمه توسط
حمید محوی