ولترشبکه

کاخ سفید به ایران پیشنهاد کرد که تحریم ها یش را حذف خواهد کرد

+

کاخ سفید به ایران پیشنهاد کرد به مدت 6 ماه برخی تحریم هایش را حذف خواهد کرد، ولی به این شرط که تهران نیز برخی از فعالیت های اتمی اش را طی همین مدت متوقف سازد.

مذاکره کنندگان ایالات متحده اطمینان می دهند که این حرکت خیر خواهانه به هر دو کشور اجازه خواهد داد که فورا به توافق قطعی برسند.

طی ده سال گذشته، ایالات متحده و هم پیمانانش ایران را به گسترش برنامۀ اتمی در زمینۀ نظامی متهم کرده اند. اگر چه ایران کشوری است که بیش از همه توسط سازمان های بین المللی مورد بازرسی قرار گرفته، هیچ مدرکی که دال بر چنین ادعائی باشد نیافته اند. ولی از دوران ریاست جمهوری خسن روحانی، بنظر می رسد که واشینگتن می خواهد از اتهاماتش انصراف دهد.

ترجمه توسط
حمید محوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.

ناتو برگرد خانه !
NATO Go Home !
ناتو برگرد خانه !
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
ژئوپولیتیک
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
بوسيله ى تی یری میسان‬
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
بوسيله ى تی یری میسان‬
معامله ی قرن
معامله ی قرن
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
تغییر رژیم های سیاسی ؟
تغییر رژیم های سیاسی ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
شش طرح متضاد نظام جهانی
شش طرح متضاد نظام جهانی
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه