ولترشبکه

ایالات متحده آمریکا : برنامه صفاری بزرگ از مناقصه فرار میکند

+

در سالهای 50، برنامه صفاری بزرگ (Safari Big) از جانب نیروی هوایی ایالات متحده بوجود آمد و تا اکنون ادامه دارد. این برنامه ماموریت دارد تا سلاح های جدید، از جمله هواپیما های جاسوسی، تولید کند که در حال حاضر بیشتر در برگیرنده درون ها (هواپیماهای بی سرنشین، م.) میباشد.

بر مبنای پروژه نظارت بر دولت (POGO)، این برنامه به از سال 2005 به اینسو به مبلغ 31 میلیارد دالر قرار داد ها را، که 96 % آن بدون مناقصه امضا شده اند و در ایالات متحده تخطی صریح از قانون به حساب می آیند، به ارمغان آورده است.

10 % وجوه تخصیص داده شده به شرکت سیرا نیوادا کارپوریشن، یک شرکت تکنولوژی مدرن که از جانب فتح اوزمین، شهروند ترکیه – ایالات متحده رهبری میشود، تکیه کرده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.