بتاریخ 22 نوامبر سال 2013 مصر اخراج حسین آونی بوتسالی سفیر ترکیه در قاهره (به عکس توجه شود) را، به اتهام مداخله در امور داخلی خویش، اعلان کرد. عبدالرحمن صلاح الدین سفیر مصر در انقره، پس از آنکه رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه « قتل عام [627] تن از تظاهر کننده گان مسالمت آمیز را خیلی جدی خوانده بود »، از 15 اگست آن کشور را ترک کرده است.

به نوبه خود، ترکیه بطور تلافی جویانه اعلان کرده است که به سفیر مصر اجازه برگشت را نمیدهد و در تعداد مامورین نماینده گی خویش در آن کشور کاهش به عمل می آورد.

ترکیه، که به دولت اخوان المسلمین محمد مرسی مشوره میداد، از محکوم نمودن کودتای جنرال ال سیسی دست بر نمیدارد و مردم را در شورش بر ضد قدرت جدید نظامی ترغیب میکند.

نظامیان مصری رییس جمهور مرسی را بتاریخ 3 جولای، در پی تقاضای تظاهرات توده یی عظیم و درخواست تمام گروه های مذهبی و سیاسی آن کشور، به استثنای اخوان المسلمین را که آنها به خیانت بزرگ متهم میکنند، از قدرت برکنار ساخته بودند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی