J27- C پریتوریان

نیروی هوایی ایتالیا، با پرواز از فراز دید مجلس پارلمان، تصمیم گرفته است تا سیستم جدید سلاح را بدست آورد : توپ خانه پرواز کننده. این نیروی هوایی برای این مامول، قراردادی را با شرکت الینیه آیرمچی امضا نموده است، اما نی در ایتالیا، بل در سالون هوانوردی دبی که از 17 تا 21 نوامبر دایر گردیده بود. وجوه مصرف افشا نگردیده است، اما روشن است که این در حکم یک خون ریزی جدید از اندام پول مالیات مردم است.

این قرارداد، تغییر تخنیکی شش فروند هواپیمای تاکتیکی حمل و نقل J27- C سپارتن را به هواپیمای با تجهیزات هوایی نظامی بنام J27- C پریتوریان، پیش بینی نموده است. این دستکاری تخنیکی هواپیمای J27- C سپارتن به J27- C پریتوریان به چی مفهوم است؟ به این مفهوم که این هواپیمای حمل و نقل نظامی به یکی از کشنده ترین هواپیما های تعرض جنگی مبدل گردد. بالا تر از مدل هواپیمای توپدار 130- AC که ایالات متحده آمریکا آن را، در یک شکل قوی تر استفاده، در تمام جنگ ها از ویتنام گرفته تا لیبی به ماموریت گماشته بودند.

آخرین مدل هواپیمای توپدار آمریکایی، U130- AC سپووکی، با شش عدد ماشیندار (مسلسل) گتلینگ 25 میلی متری مجهز است که در یک دقیقه قادر به آتش کردن 1800 مرمی (تیر، م.) دارای اورانیوم ضعیف شده، یک توپ بنام بافورس 40 میلی متری با قدرت انداخت 100 مرمی در دقیقه، یک توپ اوبوس 105 میلی متری با قدرت انداخت 10- 6 مرمی در یک دقیقه، میباشد. از برکت یک سیستم الکترونیکی پیشرفته، عمله (خدمه، م.) هواپیما با رادار و کامره ماورإ سرخ (قرمز، م.)، اهداف جنبنده، مانند وسایل حمل و نقل و گروه پیاده را، در حالی که هواپیما مانند یک پرنده شکاری بالای سر آنها پرواز میکند، تثبیت و تعقیب مینماید. سپس بر دو هدف به فاصله یک کیلومتر از هم جدا، در عین زمان آتش میگشاید و با کثافت آتش شگفت آوری، هیچ راه فراری برای هدف باقی نه میگذارد. این توپخانه در حال پرواز، که میتواند در همه شرایط جوی پرواز کند، بطور مشخص برای ماموریت های شبانه در نظر گرفته شده و به این ترتیب ثابت میشود که یکی از سیستم ها برای انجام ماموریت های ویژه است.

J27- C پریتوریان همچنان برای نیروهای خاص ایتالیا، قبل از همه برای انجام عملیات شبانه کماندو ها، اختصاص داده شده است. توپخانه پرواز کننده ایتالیا نسبت به همتای آمریکایی آن کوچکتر، اما نه کمتر کشنده خواهد بود. هواپیمای که الینیه آیرمچی با همکاری شرکت آمریکایی اتک انکشاف میدهد، پیشرفته تر و برای اهداف متنوع تر از U130- AC سپووکی است. این به دلیلی چنین است که نیروهای خاص ایالات متحده در این اواخر تصمیم گرفته اند تا J27- C را به عنوان پلاتفرم انجام عملیات خویش استفاده نمایند. مبنی بر اظهارات هوا نوردی نظامی، آزمایش J27- C پریتوریان در جریان است و در اولین ماه های سال 2014 این هواپیما تصدیق فراغت دوره آزمایش را بدست خواهد آورد.

انکشاف دستکاری پریتوریان، یک سیستم فرماندهی یعنی اداره و ارتباط از نوع ISR/3C، که از جانب شرکت سلکس ای اس (فین میکانیکا) ساخته شده، و تجهیزات آتشی هوا- زمین (ماشیندار و توپ با آتش سریع) را که برای ماموریت های دارای چندین هدف وسیع میباشد، « بخصوص برآوردن نیاز دستور های فرماندهی عملیاتی نیروهای خاص، را در نظر گرفته است ».

در نخستین مرحله ، که تا ماه مارچ 2014 تحقق خواهد یافت، الینیه آیرمچی یک نمونه ابتدایی خواهد ساخت، که پس از آن با « تجارب عملیاتی » (یعنی در صحنه های جنگ واقعی) مجهز خواهد گردید، در حالی که در مرحله بعدی این شرکت برای تجارتی ساختن این پلاتفرم، در صورتی که کار انکشاف تخنیکی آن تمام پایان یافته، مساعی خویش را تمرکز خواهد بخشید. در ارتباط با J27- C پریتوریان، متخصصان اعلام داشتند که خریداران بالقوه مختلف خارجی « که از ناحیه آنها میتواند منفعتی برای سیستم ایتالیا همچنان متصور باشد » به آن علاقمندی نشان داده اند.

این سیستم، با شعار الهام گرفته از فیلم معروف « تا زمانی که جنگ است، امید وجود دارد »، بجای ماده 11 قانون اساسی [1] گذاشته شده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی
منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)

[1ماده 11 قانون اساسی ایتالیا : « ایتالیا جنگ به عنوان یک وسیله برای سلب آزادی مردمان دیگر و راه حل اختلافات جهانی را مردود میشمارد؛ در شرایط روابط متقابل با دولتهای دیگر، با محدود کردن حاکمیت لازم برای تامین نظمی که صلح و عدالت میان ملتها را تضمین کند، موافق است و سازمانهای بین المللی را در پیگیری این اهداف همکاری و ترغیب مینماید ».