در سریلانکا، دولت رییس جمهور ماهیندرا راجاپاکسا بزرگداشت از شکست تایگر های تامیل، مورخ 16 ماه می سال 2009، را ممنوع قرار داد. خانواده های قربانیان که اعضای حزب جدید تامیل اند، تظاهرات گسترده یی را در ماه می سال 2014 به رسم تشییع جنازه برنامه ریزی نموده اند.

ببرهای تامیل (LTTE) از جانب اردوی سریلانکا، که توسط مشاوران اسراییلی حمایت میشد، سرکوب گردیدند، در حالیکه طی سالهای متوالی اسراییل هردو جانب (دولت و مخالفین) را آموزش میداد. به قول منشی عمومی سازمان ملل متحد، اردوی سریلانکا 40000 تن را در آخرین هفته های جنگ داخلی، در حالیکه قسمت اعظم آنها زندانی های تسلیم شده بودند، به قتل رسانده بود.

فرمانده عمومی قوای مسلح، جنرال سارات فانسیکه، وزیر دفاع را به جرم صدور فرمان اعدام زندانیان، متهم نموده بود. او بلافاصله از کرسی خویش سبکدوش ساخته شده بود، اما موصوف خود را در انتخابات ریاست جمهوری به مثابه نماینده اصلی مخالفین نامزد کرده بود. پس از شکست در انتخابات، نامبرده در یک دادگاه نظامی به سبب اتهاماتی که وارد کرده بود، محکمه گردیده و به 3 سال زندان محکوم گردیده بود. او در ماه می سال 2012 از زندان رها گردید.

سریلانکا از سال 2005 به اینسو از جانب ماهیندرا راجاپاکسا (عکس) اداره میشود که فامیل نامبرده 70 در صد ثروتهای جزیره را در اختیار دارد. برادر وی گوتابهایا وزیر دفاع است، برادر دیگرش بازیل وزیر اقتصاد و انکشاف است، برادر سومی وی شامال پارلمان را اداره میکند. پسران عموی وی، جالیا ویکراماسوریا و اودایانگا وییراتونگا سفیران در ملل متحد و در روسیه میباشند.

اکثریت سریلانکی ها آیین بودیست دارند، در حالیکه تامیل ها هندو مذهب میباشند. صدراعظم، د. م. جایارتنی خود وزیر امور بودیست ها است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی