احمد داود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در یک دیدار به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی در سطح وزیران، در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خویش موضع مشترکی را در خصوص یک آتش بس در سوریه اعلان کردند. به قول آنان، نباید منتظر کنفرانس ژنیو 2 نشست، که به تاریخ 22 جنوری 2014 به خاطر قطع خصومت ها دایر میگردد.

این اعلامیه نمایانگر یک چرخش کلی در مواضع ترکیه است که ما پس از سفر آقای داود اغلو به عراق، به آن اشاره نموده بودیم [1]. در حال حاضر انقره وضعیت خود را در سمت رهبر تاریخی سنی مذهبان رها نموده و بر مبنای توافق جانبین، راه قدرت منطقوی شدن را در پیش میگیرد.

این همچنان یک چرخش کلی ایران است که در حال حاضر مبارزه بر ضد تروریزم کفار را نسبت به نزدیکی با واشنگتن و از سر گیری روند رشد اقتصادی خویش، غیر مهم ارزیابی مینماید.

با تاسف که این اعلامیه با اعترافات یک راننده لاری (کامیون، م.) که در هنگام انتقال در حدود یک هزار مرمی توپ های ابوس و ده ها دستگاه پرتاب کننده موشک دستگیر گردیده است، در تناقض قرار دارد. او گفته است که بار خویش را از جوار یک سد واحد پولیس ترکیه گرفته است که نه میتوانست آنرا نادیده بگیرد. این شهادت از جانب معمر گولر وزیر امور داخلی ترکیه به شدت رد گردیده است. با این حال، او شهادت های متعددی را از مدت سه سال به این سو و شکایات شهروندان سوریه به مراجع عدلی ترکیه را تائید میکند.

این یک اعلامیه خود بخودی نبوده، بل در دیدار آقایان داود اغلو و ظریف در کنفرانس منطقوی مورخ اول نوامبر، روی خلع سلاح و در صورت موفقیت مذاکرات ایران- آمریکا، پیش بینی شده بود. این هر دو شخصیت، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک، بتاریخ 23 سپتامبر، با هم به گرمی دیدار کرده بودند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« ترکیه ادعای چرخش در سیاست خارجی خویش را تکذیب کرد »، شبکه ولتر، 24 نوامبر 2013
http://www.voltairenet.org/article181146.html