ولترشبکه

شکایت بر علیه لوران فابیوس در دادگاه قضایی

+

سه شهروند سوریه بر ضد لوران فابیوس، به اتهام دست داشتن وی در تهدید به مرگ، حمله به منازل، تخریب و کشتار، قطع عضو، قتل، آدم ربایی، بازداشت و عدم دسترسی به جسد به دلیل نداشتن تعلق به یک دین خاص، به دادگاه قضایی جمهوری فرانسه شکایت نموده اند.

شکایت کننده گان، خانم القاسم و بانوان هریک الابراهیم و سلیم، چنین میپندارند که لوران فابیوس، به عنوان وزیر امور خارجه، از مقام خویش، با سلب مشروعیت سوریه یی ها در مبارزه بر ضد تروریزم و مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن استفاده از تروریزم علیه غیر نظامیان به دلیل عدم تعلق آنان به مذهب سنی، سو استفاده ها نموده است.

آنها از جانب یک گروه بین المللی از وکلا، که خود از سوریه دیدن نموده و جنایات انجام شده توسط جهادی های بین المللی را، که مورد حمایت لوران فابیوس قرار دارند، مشاهده نموده اند، حمایت میشوند [1].

دادگاه قضایی جمهوری، یک نهاد مربوط قانون اساسی است که صلاحیت صدور حکم در مورد جنایات وزیران، حین اجرای وظایف شان، را دارد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1] « - شکایت گروه از وکلا برای صلح در سوریه »، 3 مارچ 2013 http://www.voltairenet.org/article1... - « سوریه تجاوز شده از هر طرف، ایستاده گی میکند »، نوشته برنارد ریپرت، دامیان ویگیه، فبریس دلینده، پاسکال ژنو، شبکه ولتر، 15 اکتوبر 2013 http://www.voltairenet.org/article1...

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.