در حالیکه مناسبات میان اسراییل و ایالات متحده بطور خاص پر تنش بوده و واشنگتن بالای تل ابیب توافقات ایران را تحمیل نموده است، کانادا در مقام دوست خلل ناپذیر دولت استعماری قرار گرفته است.

ستیفان هارپر صدراعظم کانادا، که در یک ضیافت بنیاد ملی یهودی (کرن کیامس لو ایزراییل) اظهار کرد که « اسراییل همیشه میتواند بالای کانادا حساب کند ».

سپس، صدراعظم نامبرده بالای ستیژ برخاسته و با یک گروه موسیقی نوازان، برای اجرای یک کنسرت مختصر راک، همراه گردید.

در پایان شب، بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسراییل، از طریق ماهواره با همتای کانادایی خویش داخل یک مدیحه سرایی گردید : « ستیفان از پی گله نمیرود (...) او از حقیقت جانبداری مینماید، همیش و همیش (...) ستیفان نمیخواهد در سیاست درست کار باشد، او تنها میخواهد درست کار باشد. او شهامت آنرا دارد تا برای پندار خویش بایستد (...) من به شما تهنیت میگویم ستیفان، نه تنها به عنوان یک دوست شخصی و دوست اسراییل، بل به عنوان یک رهبر بزرگ ».

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی