در حالیکه وزارت امور خارجه در آغاز از مذاکرات پنهانی ایران- آمریکا انکار میکرد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه (در عکس: یکجا با همتای عمانی خویش یوسف بن علوی بن عبدالله) به تدویر این مذاکرات اعتراف کرد و به تاریخ 2 دسمبر 2013 از عمان بخاطر میزبانی آن مذاکرات ابراز قدردانی نمود.

در این احوال هنوز هم روشن نیست که مذاکره کننده گان کی ها بودند، آیا آنها از رهبر انقلاب، از دولت محمود احمدی نژاد و یا از مخالفین حسن روحانی نماینده گی مینمودند.

به قول اسوشیتد پرس، علی خامنه یی رهبر انقلاب، این گفتگو ها را که در ماه می سال 2013 آغاز یافته بود، تایید نموده بود، یعنی همان تاریخی که آیت الله فرمان به تعویق انداختن و حتا توقف کلی تمام برنامه های که میتوانست از جانب واشنگتن تحریک آمیز تلقی گردد، را صادر کرده بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی